Forfattere

Navn Tittel Institusjon Portrett Beskrivelse
Nils Ivar Agøy Professor Høgskolen i Sørøst-Norge    
Martin Austnes Ph.d., historiker Cappelen Damm    
Knut Ivar Austvoll Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Sveinung Bang-Andersen Førsteamanuensis Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger    
Laila Berg Stipendiat Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO    
Birger Berge Master i historie Universitetet i Bergen    
Edgeir Benum Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Harald Berntsen Historiker Uavhengig    
Inger Bjørnhaug Professor emerita Høgskolen i Lillehammer    
Nik. Brandal Høyskolelektor Bjørknes høyskole    
Ragnhild Marthine Bø Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kjersti Brathagen Høgskolelektor Høgskolen i Sørøst-Norge    
Grete Brochmann Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO    
Bjarte Bruland Historiker, direktør Jødisk Museum Trondheim    
Jan Alexander Svoboda Brustad Historiker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Jan Bjarne Bøe Professor emeritus Universitetet i Stavanger    
John Peter Collett Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Hans Fredrik Dahl Professor emeritus Institutt for medier og kommunikasjon, UiO    
Ida Pernille Dahl Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Helge Danielsen Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier    
Åsmund Egge Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Terje Emberland Dr.philos., seniorforsker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Ørjan Engedal Dr.philos., arkeolog Uavhengig    
Sunniva Engh Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Marianne Hem Eriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Harald Espeli Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI    
Eva Fetscher Ph.d., rådgiver Odontologisk fakultet, UiO    
Per Ditlef Fredriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Bård Frydenlund Historiker, direktør Eidsvoll 1814    
Hege Skalleberg Gjerde Ph.d., arkeolog Uavhengig    
Lars Erik Gjerpe Arkeolog, forsker Kulturhistorisk museum, UiO    
Håkon Glørstad Professor, direktør Kulturhistorisk museum, UiO    
Ole Kristian Grimnes Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Per Haave Universitetslektor Norsk senter for menneskerettigheter, UiO    
Inger Elisabeth Haavet Professor Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB    
Gro Hagemann Professor emerita Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Rune Blix Hagen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Thomas V. H. Hagen Historiker Stiftelsen Arkivet    
Terje Halvorsen Professor emeritus Høgskolen i Lillehammer    
Håkon Harket Historiker Forlaget Press    
Lotte Hedeager Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Idar Helle Historiker, utreder De Facto: kunnskapssenter for fagorganiserte    
Ruth Hemstad Ph.d., historiker Nasjonalbiblioteket    
Øystein Hetland Historiker, stipendiat Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Guri Hjeltnes Professor, direktør Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Ragnhild Hutchison Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Oddmund Løkensgard Hoel Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane    
Marthe Hommerstad Ph.d., historiker Stortinget    
Dag Hundstad Postdoktor Universitetet i Agder    
Jens Johan Hyvik Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge    
Reidun Ingebretsen Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA    
Sofie Scheen Jahnsen Master i arkeologi Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiONorgeshistorie.no    
Finn Erhard Johannessen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Annikken Johansen Master i historie Uavhengig    
Ingar Kaldal Professor Institutt for historiske studier, NTNU https://www-adm.norgeshistorie.no/hvordan-blir-historie-til/bilder/bilder_fagene-som-vitenskap/ingarkaldal_portrett_best.jpg?vrtx=admin

Historisk teori og metode utgjør en helt sentral del av Kaldals virke som historiker, både som forsker og underviser, og han har blant annet utgitt en lærebok som tar for seg historisk forsking, forståelse og fortelling.Kaldal har arbeidet ved universitet i Trondheim (NTNU) siden 1985. Hans forskning har særlig dreid seg om sosialhistorie, kulturhistorie, arbeidslivshistorie og skogskulturer.

Knut Kjeldstadli Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Mirjam Kristensen Litteraturviter og forfatter Stiftelsen Arkivet    
Tom Kristiansen Professor Institutt for Forsvarsstudier    
Dag Axel Kristoffersen Historiker Uavhengig    
Even Lange Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Eirinn Larsen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øivind Larsen Professor Avdeling for samfunnsmedisin, UiO    
Irene Levin Professor emerita Institutt for sosialfag, HiOA    
Einar Lie Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Synnøve Skarsbø Lindtner Postdoktor Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB    
Einhart Lorenz Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ellen Cathrine Lund Ph.d., faglig leder Norgeshistorie.no Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Margit Løyland historikar Riksarkivet    
Svenn-Erik Mamelund Forsker II Oslo MET    
Eldrid Mageli Ph.d, historiker Røde Kors    
Anne Lene Melheim Ph.d., arkeolog Kulturhistorisk museum, UiO    
Anne G. Minken Ph.d., historiker Uavhengig    
Marianne Moen Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Arnfinn Moland Historiker Norges Hjemmefrontmuseum    
Jan Eivind Myhre Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /hvordan-blir-historie-til/bilder/bilder_fagene-som-vitenskap/jan-eivind-myhre-portrett.jpg Myhre har i en årrekke vært opptatt av historiografi og metode, og har publisert flere bøker og artikler om historie som vitenskap. Den historiske epoken Myhre har spesialisert seg på er 1800-tallet. Temaer han har arbeidet med er sosialhistorie, profesjonshistorie, vitenskapshistorie, og byhistorie og barndomshistorie. Myhre har vært professor ved flere universiteter, de siste 20 årene ved UiO (1996-2017). Myhre er fortsatt aktiv historiker som professor emeritus.
Christine Myrvang Dr.philos, forsker Handelshøyskolen BI    
Olav Njølstad Professor II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kari H. Nordberg Førsteamanuensis Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, HBV    
Trond Nordby Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO    
Per G. Norseng Seniorkonservator/forskningsleder Norsk Maritimt Museum, Oslo    
Hallvard Notaker Førsteamanuensis II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Pål Nygaard Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI    
Astrid Johanne Nyland Førsteamanuensis Arkeologisk museum, UiS    
Kåre Olsen Historiker, førstearkivar Riksarkivet    
Finn Olstad Professor Norges idrettshøgskole    
Hans Jacob Orning Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO /hvordan-blir-historie-til/bilder/bilder_fagene-som-vitenskap/hans-jacob-orning-portrett.jpg

Ornings interessefelt er norrøn og nordisk middelalder. Han har i senere år har arbeidet mye med islandske manuskripter fra senmiddelalderen. Manuskripter med åpenbart uhistorisk innhold kan gjennom en kombinasjon av å analysere innholdet som levning, og situere manuskriptet i en historisk kontekst, brukes som kilde til en samtidig virkelighet vi har få andre kilder som gir oss tilgang til.

Morten Nordhagen Ottosen Postdoktor Syddansk universitet    
Unn Pedersen Førsteamaunensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Arvid Petterson Historiker Uavhengig    
Per Åke Persson Førsteamanuensis Kulturhistorisk museum /hvordan-blir-historie-til/bilder/bilder_fagene-som-vitenskap/img_0425.jpg

Foruten arkeologi har Persson studert naturvitenskapelig emner som fysikk, kjemi, matematikk, biologi og økologi. Metodisk er han spesielt interessert i gammelt DNA og datamodellering av førhistorisk økologi. Hans faglige interesser handler mye om jordbrukets introduksjon  i Nord-Europa og naturvitenskap. 

Helge Ø. Pharo Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Christopher Prescott Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øystein Rian Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Mona Ringvej Ph.d., historiker Pax forlag    
Nora Rodin Master i historie Norgeshistorie.no    
Hege Roll-Hansen Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane    
Gjermund F. Rongved Ph.d., historiker Kunnskapsdepartementet    
Ole-Albert Rønning Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ole Martin Rønning Ph.d., historiker Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek    
Ingunn Marit Røstad Førsteamanuensis Kulturhistorisk museum    
Erling Sandmo Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Hilde Sandvik Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Aina Schiøtz Professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin    
Ida Scott Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Marie Louise Seeberg Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA    
Bjørg Seland Professor Institutt for religion, filosofi og historie, UiA    
Anne Julie Semb Professor Institutt for statsvitenskap, UiO    
Jon Vidar Sigurdsson Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Jonathan Siqveland Master i arkeologi Norgeshistorie.no    
Kristian Husvik Skancke Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Lisbeth Skogstrand Ph.d., arkeolog Riksantikvaren    
Hilde Gunn Slottemo Professor Nord Universitet, Levanger /hvordan-blir-historie-til/fagene-som-vitenskap/hilde-gunn-slottemo-portrett.jpg Slottemo har særlig vært opptatt av arbeiderhistorie, arbeidsliv og kjønnshistorie. Hun har skrevet manns- og kjønnshistorie i ulike sammenhenger, blant annet om menns familieliv i etterkrigstidas Rana. Hun har også skrevet om kvinner i tungindustrien, og om lønnskamp og om kjønn i arbeidshistorien. Både hennes hovedfagsoppgave og doktoravhandling, Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved Koksverket i Mo i Rana, 1950–1980  var basert på muntlige kilder i form av minner og livshistorier.
Marta M. Stachurska-Kounta Historiker Uavhengig    
Bjørn Arne Steine Ph.d., historiker Stortinget    
Odd Arvid Storsveen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ola Svein Stugu Professor Institutt for historiske studier, NTNU    
Øystein Sørensen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Kristine Orestad Sørgaard Arkeolog Arkeologisk museum, UiS    
Sigurd Sørlie Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier    
Ola Teige Ph.d., rådgiver Høgskolen i Volda    
Øyvind Tønnesson Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer    
Marianne Vedeler Professor Kulturhistorisk museum, UiO    
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis  Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Øystein Lydik Idsø Viken Førestamanuensis Høgskulen i Volda    
Carl Emil Vogt Ph.d., fagadministrativ rådgiver Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter    
Hilde Henriksen Waage Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO    
Ketil Zachariassen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet    
Lars Fredrik Øksendal        
Einar Østmo Professor Kulturhistorisk museum, UiO    
Nils Olav Østrem Professor Universitetet i Stavanger    
Publisert 9. nov. 2016 12:49 - Sist endret 13. des. 2018 21:59