print logo

Forfattere

Navn Tittel Institusjon
Nils Ivar Agøy Professor Høgskolen i Sørøst-Norge
Martin Austnes Ph.d., historiker Cappelen Damm
Knut Ivar Austvoll Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Sveinung Bang-Andersen Førsteamanuensis Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Birger Berge Master i historie Universitetet i Bergen
Edgeir Benum Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Harald Berntsen Historiker Uavhengig
Inger Bjørnhaug Professor emerita Høgskolen i Lillehammer
Nik. Brandal Høyskolelektor Bjørknes høyskole
Ragnhild Marthine Bø Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Kjersti Brathagen Høgskolelektor Høgskolen i Sørøst-Norge
Grete Brochmann Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Bjarte Bruland Historiker, direktør Jødisk Museum Trondheim
Jan Alexander Svoboda Brustad Historiker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Jan Bjarne Bøe Professor emeritus Universitetet i Stavanger
John Peter Collett Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Hans Fredrik Dahl Professor emeritus Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Ida Pernille Dahl Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Helge Danielsen Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier
Åsmund Egge Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Terje Emberland Dr.philos., seniorforsker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ørjan Engedal Dr.philos., arkeolog Uavhengig
Sunniva Engh Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Marianne Hem Eriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Harald Espeli Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI
Eva Fetscher Ph.d., rådgiver Odontologisk fakultet, UiO
Per Ditlef Fredriksen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Bård Frydenlund Historiker, direktør Eidsvoll 1814
Hege Skalleberg Gjerde Ph.d., arkeolog Uavhengig
Lars Erik Gjerpe Arkeolog, forsker Kulturhistorisk museum, UiO
Håkon Glørstad Professor, direktør Kulturhistorisk museum, UiO
Ole Kristian Grimnes Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Per Haave Universitetslektor Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Inger Elisabeth Haavet Professor Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Gro Hagemann Professor emerita Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Rune Blix Hagen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Thomas V. H. Hagen Historiker Stiftelsen Arkivet
Terje Halvorsen Professor emeritus Høgskolen i Lillehammer
Håkon Harket Historiker Forlaget Press
Lotte Hedeager Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Idar Helle Historiker, utreder De Facto: kunnskapssenter for fagorganiserte
Ruth Hemstad Ph.d., historiker Nasjonalbiblioteket
Øystein Hetland Historiker, stipendiat Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Guri Hjeltnes Professor, direktør Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ragnhild Hutchison Postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Oddmund Løkensgard Hoel Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane
Marthe Hommerstad Ph.d., historiker Stortinget
Dag Hundstad Postdoktor Universitetet i Agder
Jens Johan Hyvik Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge
Reidun Ingebretsen Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
Finn Erhard Johannessen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Knut Kjeldstadli Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Mirjam Kristensen Litteraturviter og forfatter Stiftelsen Arkivet
Tom Kristiansen Professor Institutt for Forsvarsstudier
Dag Axel Kristoffersen Historiker Uavhengig
Even Lange Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Eirinn Larsen Førsteamanuensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Øivind Larsen Professor Avdeling for samfunnsmedisin, UiO
Irene Levin Professor emerita Institutt for sosialfag, HiOA
Einar Lie Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Synnøve Skarsbø Lindtner Postdoktor Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Einhart Lorenz Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ellen Cathrine Lund Ph.d., faglig leder Norgeshistorie.no Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Eldrid Mageli Ph.d, historiker Røde Kors
Anne Lene Melheim Ph.d., arkeolog Kulturhistorisk museum, UiO
Anne G. Minken Ph.d., historiker Uavhengig
Marianne Moen Arkeolog, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Arnfinn Moland Historiker Norges Hjemmefrontmuseum
Jan Eivind Myhre Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Christine Myrvang Dr.philos, forsker Handelshøyskolen BI
Olav Njølstad Professor II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Kari H. Nordberg Førsteamanuensis Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, HBV
Trond Nordby Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO
Per G. Norseng Seniorkonservator/forskningsleder Norsk Maritimt Museum, Oslo
Hallvard Notaker Førsteamanuensis II Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Pål Nygaard Ph.d., forsker Handelshøyskolen BI
Astrid Johanne Nyland Førsteamanuensis Arkeologisk museum, UiS
Kåre Olsen Historiker, førstearkivar Riksarkivet
Finn Olstad Professor Norges idrettshøgskole
Hans Jacob Orning Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Morten Nordhagen Ottosen Postdoktor Syddansk universitet
Unn Pedersen Førsteamaunensis Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Arvid Petterson Historiker Uavhengig
Helge Ø. Pharo Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Christopher Prescott Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Øystein Rian Professor emeritus Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Mona Ringvej Ph.d., historiker Pax forlag
Nora Rodin Master i historie Norgeshistorie.no
Hege Roll-Hansen Førsteamanuensis Høgskulen i Sogn og Fjordane
Gjermund F. Rongved Ph.d., historiker Kunnskapsdepartementet
Nina Maria Rud Historiker, redaktør Norgeshistorie.no Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ole-Albert Rønning Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ole Martin Rønning Ph.d., historiker Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Ingunn Marit Røstad Førsteamanuensis Kulturhistorisk museum
Erling Sandmo Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Hilde Sandvik Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ida Scott Master i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Marie Louise Seeberg Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
Bjørg Seland Professor Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
Anne Julie Semb Professor Institutt for statsvitenskap, UiO
Jon Vidar Sigurdsson Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Kristian Husvik Skancke Historiker, ph.d.-stipendiat Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Lisbeth Skogstrand Ph.d., arkeolog Riksantikvaren
Marta M. Stachurska-Kounta Historiker Uavhengig
Bjørn Arne Steine Ph.d., historiker Stortinget
Odd Arvid Storsveen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ola Svein Stugu Professor Institutt for historiske studier, NTNU
Øystein Sørensen Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Kristine Orestad Sørgaard Arkeolog Arkeologisk museum, UiS
Sigurd Sørlie Førsteamanuensis Institutt for Forsvarsstudier
Ola Teige Ph.d., rådgiver Høgskolen i Volda
Øyvind Tønnesson Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer
Marianne Vedeler Professor Kulturhistorisk museum, UiO
Hanne Hagtvedt Vik Førsteamanuensis  Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Øystein Lydik Idsø Viken Førestamanuensis Høgskulen i Volda
Carl Emil Vogt Ph.d., fagadministrativ rådgiver Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Hilde Henriksen Waage Professor Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Ketil Zachariassen Førsteamanuensis Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Lars Fredrik Øksendal    
Einar Østmo Professor Kulturhistorisk museum, UiO
Nils Olav Østrem Professor Universitetet i Stavanger
Publisert 9. nov. 2016 12:49 - Sist endret 16. mars 2018 13:43