Andre artikler fra perioden

Publisert 10. des. 2019 11:28

Yngre steinalder, «neolitikum», er steinaldernes slutt­epoke og tiden da jordbruket tas opp.