print logo

800–1050: vikingtid

I vikingtiden ble folk fra Skandinavia kjent for sine ak­ti­vi­te­t­er i andre deler av verden. De gjorde seg be­mer­ket fra Volga i øst til Newfoundland i vest, fra Nord-Afrikas kyst i sør til Barentshavet i nord.

Vikingenes angrep på kirker og klostre ble livaktig skildret i årbøker og brev, og vikinghærenes plyndringer bidro til å endre de politiske forholdene i Eu­ropa. Fredeligere aktiviteter som handel, skatteinnkreving, bosetning og by­dannelse var imidlertid minst like viktige sider av den skandinaviske eks­pan­sjo­n­en. Havgående skip med seil var en forutsetning for de mange reisene, og skipene fraktet nye impulser og store verdier i form av sølv og slaver tilbake til Skandinavia.

Folk flest opplevde få endringer ved overgangen fra merovingertiden, men i løpet av vikingtiden endret samfunnet seg drastisk. Et resultat var at mange små hedenske høvdingdømmer ble samlet til det kristne kongedømmet Nor­ge. Dette Norge var mindre enn i dag, og Oslofjorden tilhørte da­ne­kon­g­ens rike i store deler av vikingtiden. Der ble Kaupang etablert om­kring år 800 som en av de første byene i Skandinavia.

Livet på gårdene forandret seg markant. Byggeskikken ble mer variert, og med innføringen av kristendommen sluttet gårdene å være gravplasser og viktige steder for religiøse ritualer. 

Mer om perioden 800–1050: vikingtid

Forfattere i denne perioden