Vikingtid og middelalder

Her finner du artikler og primærkilder om samfunnsforhold, brudd og kontinuitet og samisk historie i Norge i vikingtid og middelalder. 

I løpet av vikingtiden og middelalder ble landet gradvis samlet til et kristent kongedømme kalt Nor­ge. Med kristendommen ble landet en del av et europeisk fellesskap. Rundt om i de norske bygdene var det likevel mye som ikke forandret seg. Folk flest var bønder som dyrket det de trengte selv. Deres viktigste sosiale fellesskap var garden og bygda.

Under har vi samlet artikler og primærkilder om:

  • Samfunnsforhold i middelalderen, herunder statsutvikling og mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • Emner fra middelalderen som kan problematisere brudd/kontinuitet
  • samisk historie i middelalderen

Til lærer: Se undervisningsopplegg om vikingtid og middelalder.

Samfunnsforhold i middelalderen

Sosiale forhold - om befolkningen:

Artikler:

Gårdslivet i middelalderen

Hva spiste folk i middelalderen?

Lokalsamfunnet i middelalderen

Middelalderbyen

Den kristne disiplineringen

Primærkilder:

Rigstula

Magnussønnenes saga - om middelalderbyene

Magnus Lagabøtes landslov - om sex og utroskap

Pietro Querinis beretning fra Røst

Politiske forhold - om maktforholdene i landet:

Artikler:

Hvorfor ble Norge en stat?

Kirkeorganisasjonen etableres i Norge

Borgerkrigene i Norge

Primærkilder:

Ottars beretning

Vitnebrev om fiskerettigheter

Kong Håkon Sverresson forliksbrev til biskopene

To tronfølgelover

Økonomiske forhold - om hva samfunnet produserte og hva folk levde av:

Artikler:

Middelalderens økonomi – bytte og kjøpe

Fiske i middelalderen

Primærkilder:

Magnus Lagabøtes landslov - om leie av jord

Magnus Lagabøtes landslov - om seterdrift

Privilegiebrev for hanseatene

Kulturelle forhold - om religion, kunnskap og verdensbilder:

Artikler:

Førkristen tro

Innføringen av kristendommen

De første kirkene i Norge

Ordet og skriften: Skriftbruk i Norge

Folkekultur og elitekultur

Kristen tro i middelalderen

Primærkilder:

Ibn Fadlans reisebeskrivelse

Olav Tryggvasons saga - om kristningen

Håkon den godes saga - om kristningen

Gammelnorsk homiliebok

Kongespeilet - høvisk oppførsel

Brudd / kontinuitet

Svartedauden

Artikler:

Svartedauden

Ødegårdene

Kirkens utfordringer etter Svartedauden

Familien overlever alt

Livet og pesten

Primærkilder:

Gavebrev på eierløs part

Aslak Bolts jordebok

Forholdet til Danmark

Artikler:

Ut av Danmarks skygge

Kalmarunionen

Maktbalanse i dansketiden

Primærkilder:

Dronning Margrethes valgbrev

Unionsbrev

Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 17. nov. 2017 13:35 - Sist endret 19. mars 2020 13:02