Kilder til kristningen av Norge

Hva forteller kildene om kristningen av Norge?

Halve klassen leser Olav Tryggvasons saga - om kristningen.
Den andre halvparten leser Håkon den godes saga - om kristningen.

Oppgave 1- i par

 1. Les kildeintroduksjonen (det som står over bildet)
 2. Hvem har skrevet kilden?
 3. Når er den skrevet?
 4. Hva slags type kilde er det?

Oppgave 2 - i par

 1. Les selve kilden (begynner under bildet)
 2. Hvem handler kilden om?
 3. Hvordan gikk kongen frem for å innføre kristendommen i Norge?
 4. Hva forteller kilden om hvordan folket tok i mot kristendommen?
 5. Hvilke ritualer nevnes i kilden? Hvilke ritualer hører til den nye religionen og hvilke hører til den gamle?

Oppgave 3 - i plenum

 1. Hva forteller kildene om kristningen av Norge?
 2. Var det noen forskjell på de to kongenes fremgangsmåte? I såfall hvilke?
 3. Er det sannsynlig at kristningen foregikk slik Snorre forteller om i sagaene?

Oppgave 4 - i plenum

 1. Les kilden Vitnebrev om fiskerettigheter høyt i klassen.
 2. Hva forteller denne kilden om kristningen av Norge?
 3. Hva er forskjellen på denne kilden og kildene dere leste i sted?

Oppgave 5 - individuelt

Skriv et avsnitt basert på kildene du har lest og det dere har snakket om i klassen. Bruk gjerne setningene under som en ramme for din egen tekst. Skriv hele setninger.

 • Flere av kildene fra middelalderen forteller om kristningen av Norge. Snorre Sturlason skrev…
 • I Olav Tryggvasons saga står det at kongen innførte kristendom ved å…
 • I følge Håkon den godes saga, som også er skrevet av Snorre, står det at…
 • Folk tok imot den nye religionen …
 • Det finnes også andre typer kilder som forteller om kristningen som for eksempel…
 • Her står det at…
 • Ved å lese de tre kildene samlet får vi…
Christian Krogh: Illustrasjon til "Olav den helliges saga" i Snorre Sturlason, Kongesagaer, Kristiania 1899

Kompetansemål i historie

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk 

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 18. juni 2019 14:26 - Sist endret 17. sep. 2021 17:48