Vikingtid og middelalder

Publisert 22. feb. 2019 11:02

Hvilke kilder til vikingtid finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Publisert 17. nov. 2017 13:35

Her finner du artikler og primærkilder om samfunnsforhold, brudd og kontinuitet og samisk historie i Norge i vikingtid og middelalder.