Mellomkrigstid

Her finner du artiker om det norske samfunnet i mellomkrigstiden. 

Ungdom og voksne møtte to tiår med arbeidsledighet, arbeidskonflikter, prisfall, gjeldsproblemer og splittelser i den unge nasjonen Norge. Noen få tjente seg rike, i nye bedrifter og på børs. Samfunnet var preget av klassemotsetninger. I motsetning til andre land i Europa, hindret krisepolitikk og kompromisser at store deler av befolkningen falt for ekstremisme.

1.mai-toget på vei ned Løkkenbakkan på Løkken Verk i Sør-Trøndelag. Fotograf: ukjent. Tilhører: Orkla Industrimuseum

Virkningene av første verdenskrig i Norden og det internasjonale samfunn

Norge ble rammet hardt av det internasjonale økonomiske sammenbruddet i mellomkrigstida, med høye arbeidsledighetstall, kvelende problemer med gjeld for mange småbønder, og til dels rein nød for fiskerbefolkningen i nord. Ikke minst ungdommer opplevde at de var som stengt inne i et rom uten utganger:

«De harde trettiåra?»

«Verdenskrise og økonomisk omstilling»

Ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

Også intellektuelt og kulturelt var dette en krisetid – ulike livssyn stod mot hverandre. På begge sider av høyre/venstre-skillet søkte grupper radikale politiske løsninger – fascisme og høyrereaksjon stod mot en arbeiderbevegelse som lenge regnet seg som revolusjonær.

«Arbeiderbevegelsen ‒ reform, revolusjon og ny reformisme»

«Høyreradikalismen og de borgerlige partiene, 1918–1940»

Sosiale og politiske forhold i det norske samfunnet

I de første tiåra av 1900-tallet slo moderniseringen gjennom på brei basis. Mellomkrigstiden var kontrastenes tid. Arbeidskonfliktene i mellomkrigstiden satte spor som preger det norske samfunnet den dag i dag. Krisetiden endte med et «klassekompromiss». I 1935 inngikk LO og NAF en hovedavtale som skulle regulere kampene i arbeidslivet. Samme år inngikk Bondepartiet et «kriseforlik» med Arbeiderpartiet (DNA), en avtale som slapp DNA fram til regjeringsmakt i bytte for bekjemping av de økonomiske krisene i jordbruket.

«Fra gatekamper til faste forhandlinger»

«Hushjelpene på vei ut»

«Norge - et moderne land?»

Se NRK-klippet (04:32) om mellomkrigstid i Norge:

 

 
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 3. jan. 2018 15:01 - Sist endret 17. sep. 2021 18:14