Organisert arbeidsliv

Fra krise til kompromiss i mellomkrigstida. Hva skjedde?

Lærerveiledning

1. I plenum:

  • Hvilke organisasjoner styrer arbeidslivet?
  • Diskuter fordeler og ulemper med et organisert arbeidsliv.

2. Individuelt arbeid:

3. I par to og to:

  • Hvorfor ble det et kompromiss i arbeidslivet i 1935? 
  • Hvilke konsekvenser fikk dette?
  • Hvordan kan historisk kunnskap bidra til å forstå dagens samfunn?

4. I plenum:

  • Oppsummering og felles refleksjon.

Forslag til videre arbeid:

Sammenstøt mellom politi og arbeidere
Det mest berømte eksempelet på arbeidskonflikt i mellomkrigstida foregikk på Menstad ved Skien i 1931. Foto: NTB arkiv/Scanpix

Kompetansemål:

  • Drøfte forutsetninger for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse
  • Gjøre rede for tanker og ideologier som lå til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstida til i dag og vurdere betydningen for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 21. feb. 2019 10:57 - Sist endret 17. sep. 2021 18:13