Knut Hamsun og debatten om barnedrap

Tverrfaglig prosjekt i norsk og historie over 5 økter for Vg3.

Økt 1 Markens grøde

Oppgave 1

Les et utdrag fra Markens grøde av Knut Hamsun høyt i klassen.  

Oppgave 2 - i par / plenum

 1. Hvordan fremstiller Hamsun Inger? 
 2. Hva synes du om det hun gjorde og straffen hun fikk? Begrunn synspunkter.

Økt 2 Debatt om barnedrap

Oppgave 1 - plenum

Les kildeintroduksjonen til debatt om barnedrap høyt i klassen. Lærer oppklarer begreper og spørsmål.

Oppgave 2 - i grupper

 1. Lærer deler inn klassen i fem grupper. Hver gruppe får tildelt en person i debatt om barnedrap. Gruppe 1 er Knut Hamsun; gruppe 2 er Justus Barth; gruppe 3 er Sigrid Undset; gruppe 4 er Katti Anker Møller og gruppe 5 er Johan Scharffenberg.
 2. Les debattinnlegget til deres person i Debatt om barnedrap.
 3. Snakk sammen om hva personen deres mener om barnedrap.

Oppgave 3 - i plenum

Spill rollen dere har blitt tildelt i en klassedebatt. 

Dere skal diskutere: 

 • Hvordan skal barnedrap straffes?

Økt 3 Retorisk analyse

Oppgave - individuelt, skriftlig

 1. Bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere Knut Hamsuns debattinnlegg.
 2. Hva er forskjellen på språket i Knut Hamsuns avisinnlegg og romantekst?

Økt 3 Kontekst

Oppgave 1 - individuelt / plenum

 1. Les artikkelen "De Castbergske barnelover".
 2. Les primærkilden - altså barnelovene - og vis hvordan forfatteren av artikkelen har bygget sine argumenter på den og andre primærkilder.
 3. Hva sier dette om hvordan historikere jobber?

Oppgave 2 - individuelt / plenum

Hvilke sosiale og økonomiske problemer ville loven forbedre?

Oppgave 3 - individuelt / plenum

Hva er sammenhengen mellom De Castbergske barnelover og dagens velferdsstat?

Økt 5 Presentere en historisk person

Oppgave 1 - i grupper på 5

Velg en person hver: 

Knut Hamsun, Sigrid Undset, Katti Anker Møller, Johan Castberg, Johan Scharffenberg

Oppgave 2 - individuelt

Bruk internett, lærebøker eller andre bøker og finn ut hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger.

Oppgave 3 - i gruppa

Presenter hva dere har funnet ut for hverandre i gruppa. 

 

Maleri av Alf Rolfsen
"Fødselen" malt av Alf Rolfsen (1932). Foto og eier: Nasjonalmuseet. Bildet er underlagt opphavsrett. 

Kompetansemål

 

Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 16. sep. 2019 15:13 - Sist endret 17. sep. 2021 18:13