Arbeid og fritid - tverrfaglig historie og norsk

Hva kan kilder om kvinners arbeid og fritid fortelle oss om økonomisk krise i mellomkrigstiden?

Lærerveiledning

Økt 1

1. Arbeid med en kilde - tekst

 1. Les kildeintroduksjonen, opphavsopplysninger, og hele kildeutdraget Arbeiderminner – Christiania seilduksfabrikk høyt i klassen.
 2. I plenum: Hva er det viktig å tenke på når det gjelder kildekritikk?
 3. Snakk med læringspartner: Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?
 4. Snakker kvinnene dialekt eller sosiolekt? Diskuter i klassen.

2. Arbeid med en kilde - tekst

 1. Elever leser hver for seg kildeintroduksjonen og opphavsopplysninger, og hele kildeutdraget Oscar Braaten - fabrikkjentene
 2. Snakk med læringspartner: Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?
 3. I plenum: Kildene dere nå har lest sier ikke alt om kvinner og arbeid og deres fritid. Hva får dere ikke vite?

Økt 2

1. Arbeid med en kilde - fotografier

 1. Alle leser kildeintroduksjonen og opphavsopplysninger til kilden Arbeiderklassen og idrett hver for seg.
 2. Studer fotografiene og les billedtekstene. Snakk med læringspartner om hva slags inntrykk fotografiene gir av kvinner – kan de gi oss kunnskap om kvinner, fritid og økonomi i mellomkrigstiden? 
 3. I plenum: Kan kildene fortelle oss noe om den økonomiske situasjonen i mellomkrigstiden? Begrunn svaret.

2. Arbeid med kilde - tekst

 1. Elever leser kildeintroduksjonen, opphavsopplysninger og kilden Kongressmøte om kvinners rett til arbeid.
 2. Hva forteller denne kilden om kvinner, arbeid og fritid?

Forslag til videre arbeid:

Les artiklene Krisetid – de harde trettiåra? og Kvinners rett til arbeid.

Deltakere i Røde Ungdoms skirenn vinteren 1936. Foto ukjent. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

 


Kompetansemål

Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:29 - Sist endret 17. sep. 2021 18:12