Mellomkrigstid - det moderne og det tradisjonelle

Bruk film og bilder som kilder til mellomkrigstida.

Lærerveiledning

Mellomkrigstida var kontrastenes tid. To ulike samfunn levde side om side i Norge - det fremvoksende moderne industrisamfunnet og det tradisjonelle bondesamfunnet.

Kildene viser både moderne og tradisjonelle elementer. Kan dere finne dem? 

1. I par to og to:

 • Se på kilden: Film fra Kristiania
 • Identifiser moderne elementer. 
 • Kan dere også identifisere tradisjonelle elementer? 

2. I plenum:

 • Kort lærerstyrt oppsummering - parene deler sine svar.

3. I par to og to:

 • Se på bildene i Reklame fra 1920-tallet
 • Identifiser moderne elementer. 
 • Kan dere også identifisere tradisjonelle elementer? 

4. Forslag til videre arbeid:

Fra Vi kan-utstillingen i Oslo, 1938. Foto: Kristiania Kjemgrafiske Anstalt/Norsk Teknisk Museum.

Kompetansemål:

 • gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder
 • gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

Kompetansemål etter fagfornyelsen (ikke vedtatt):

 • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjon til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
 • Gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen for menneskenes livsbetingelser og et bærekraftig samfunn
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:07 - Sist endret 18. mars 2020 18:15