Klassesamfunnet - tverrfaglig norsk og historie

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

Lærerveiledning

1. I par:

Gå til kildene Oscar Bråthen fabrikkjentene og På besøk hos fabrikkeier Halvor Schou.

Les en kilde hver. Vurder kildenes opphav: Hvem har skrevet dem, når og hvorfor? Synes dere det er troverdige kilder? Hvorfor / hvorfor ikke?

2. I par:

 1. Fortell hverandre om innholdet i kildene dere har lest og hvilke kildekritiske vurderinger dere har gjort.
 2. I fellesskap fyller dere ut et venn-diagram på ark eller PC. Temaer for venn-diagrammet er hjem, hverdag, liv. Fyll inn både forskjeller og likheter.

3. Oppsummering i plenum:

Diskuter i klassen:

 • Hvilke klasser beskriver de to kildene? Hva kjennetegner de ulike klassene? 
 • Hva forteller kildene om klassesamfunnet?

4. I par

 • Les artiklene
 • Basert på kildearbeidet og artiklene, skriv ned en definisjon av klassesamfunnet. 

Forslag til videre arbeid:

 • Lag en presentasjon eller skriv en tekst om klassesamfunnet i Norge 1850-1950 som inneholder bruk av historiske kilder og litteratur - og bruk av sekundærlitteratur (lærebok og artikler).
Beierbrua. "Fabrikkjentene", laget av billedhugger Ellen Jacobsen. Foto: Glen H. Widing. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Relevant for "store spørsmål" i fagfornyelsen 

 • Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? 
 • Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag, skapt og fordelt rikdom og ressurser? 

Kompetansemål 

 • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjon til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
 • Utforske fortiden ved å formulere problemstillinger og antakelser og trekke slutninger
 • Utforske fortiden ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: Første verdenskrig og mellomkrigstid
Publisert 19. feb. 2019 16:07 - Sist endret 17. sep. 2021 18:10