Kongemakt i middelalder og i enevelde

Eneveldet førte til endringer i utøvende makt, lovgivende makt og hvordan staten ble administert.

Lærerveiledning

Oppgave 1

a. Les Kongeloven 

b. Skriv med egne ord en definisjon av eneveldet på bakgrunn av det som står i Kongeloven.

c. Hva er kildens opphav og når ble kilden skrevet?

d. Hva er forskjellen på teksten i kildeintroduksjonen og selve kilden (under bildet)?

e. Hvem/hva er opphavet til kildeintroduksjonen? 

f. Hvordan kommer historikere frem til kunnskap om fortida?

Oppgave 2

a. Les artikkelen Innføringen av eneveldet 

b. Hvordan ble eneveldet ble innført?

c. Reflekter over hvilke typer primærkilder historikeren (forfatteren) som har skrevet artikkelen har brukt for å komme frem til denne kunnskapen.

Oppgave 3

a. Les artikkelen Ble Norge en stat i høymiddelalderen? 

b. Hvilke politiske institusjoner fantes?

c. Sammenlign utøvende makt, lovgivende makt og administrasjon av staten i høymiddelalderen og eneveldet.

d. Diskuter hva som er forskjellen på dagens styreform og høymiddealderens styreform.

e. Diskuter om det finnes rester av eneveldet i dagens styreform.

 

Forslag til videre lesning og arbeid med hva eneveldet innebar for Norge:

Lov og rett i tidlig moderne tid

Stattholderen i Norge 1572-1660

Kongedyrkelsen under enevelde

Norge styrt fra København

Kompetansemål Vg2

  • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
  • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid

 

Emneord: Dansketid
Publisert 19. mars 2019 14:44 - Sist endret 4. aug. 2022 15:36