Tro og sannhet om hekser på 1500-tallet

Kan en kilde være troverdig selv om vi ikke tror på det kilden påstår idag?

Lærerveiledning

1. Gå sammen i par:

 1. Les kildeintroduksjonen og kilden Trolldomsprosessen mot Anna Pedersdotter.
 2. Vurder opphavssituasjon og kildens innhold: Hvem har skrevet det, når og hvorfor?
 3. Synes dere det er en troverdig kilde? Hvorfor / hvorfor ikke?
 4. Kildekritikk innebærer blant annet å vurdere hvordan man kan bruke kilden. Historikere skiller mellom å bruke en kilde som levning og beretning. Når vi bruker kilder som beretning, vil vi finne ut hva kilden konkret forteller om en hendelse. Når vi bruker den som levning, undersøker vi hva kilden forteller om situasjonen den ble til i. Skriv et avsnitt hvor dere bruker kilden som beretning og et avsnitt hvor dere bruker den som levning. Start gjerne avsnittet med setningene under:
  • Hvis vi bruker kilden som beretning, bruker vi informasjonen til å finne ut hva som faktisk skjedde. Kilden forteller at følgende skjedde...
  • Hvis vi bruker kilden som levning, ser vi på hvem som skrev den og hva de var opptatt av. Det kilden da forteller oss er at...

2. I plenum:

 • Hva har dere kommet frem til?
 • Diskuter: Fantes det hekser på 1500-tallet? 

Forslag til videre arbeid:

 

Vannprøven avgjorde skyld og testet hvorvidt den som var mistenkt for hekseri, fløt eller sank. Dersom den mistenkte fløt, var denne da som skyldig å regne. 

Kompetansemål 

 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med moderne tid, og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre
 • Hvordan har mennesker blitt definert, definert seg selv og oppfattet sin plass i verden? (store spørsmål/tema)
Emneord: Dansketid
Publisert 19. feb. 2019 16:00 - Sist endret 17. sep. 2021 18:04