Andre verdenskrig - motstandskamp

Drøft påstanden: Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig.

Lærerveiledning

Del klassen i tre. En gruppe gjør oppgave 1, en gruppe oppgave 2 og den siste gruppen gjør oppgave 3. Oversikt gjennom plenumdiskusjon i oppgave 4.

Oppgave 1.

Gå til kilden Motstandskampen til lærerne.

 • Vurder kildens opphav og kildetype.
 • Les kilden - kan den gi svar på hva slags motstand lærerne utøvde?
 • Les artikkelen Holdningskampen mot nazismen

Oppgave 2.

Gå til kilden Sensur av lærebok.

 • Vurder kildens opphav og kildetype.
 • Les kilden - Diskuter i par hvorfor det var viktig for nazistene  å kontrollere hva elevene lærte på skolen.
 • Les artikkelen Holdningskampen mot nazismen

Oppgave 3.

Gå til kilden Brev til Quisling.

 • Les kilden og vurder innholdet:
  • Hva protesterte Ingrid Bjerkås mot?
  • Hvilke konsekvenser fikk valgene hun tok?
 • Les artikkelen Holdningskampen mot nazismen

Oppgave 4. Plenumsdiskusjon

 • Drøft påstanden:
  • Sivil motstand hadde lite for seg under andre verdenskrig. 
Norske lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942. Foto: NTB scanpix

Kompetansemål

 • Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner, og vurdere konsekvenser av valgene de tok
 • Analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
 • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: Andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2019 11:40 - Sist endret 17. sep. 2021 18:00