Andre verdenskrig - Norge i krig

Utforsk: Hvorfor var Nord-Norge viktig? Hva er forskjellen på kilder og en artikkel?

Lærerveiledning

1. Individuelt arbeid. Få oversikt.

 • Undersøk hvorfor Nord-Norge var viktig. Bruk læreboka og artikkelen Slaget om Narvik.

2. Gruppeoppgave.

Gå til kildene Norge i krig.

 • Klassen deles i grupper på 3 og hver gruppe leser en kilde. 
 • Vurderer om dere kan bruke kilden dere har lest til å få svar på:
  • Hvorfor Nord-Norge var viktig?
  • Hva som var utfordringene til myndighetene?
  • Hvorfor Norge kapitulerte?

3. I plenum.

Se kildene i sammenheng med oversikten dere fikk i begynnelsen av timen.  

 • Hva er forskjellen på artikkelen, læreboka og kildene?
 • Hvordan blir historiefremstillinger til?

Forslag til videre arbeid:

Se filmene:

 

 

 

 


Kompetansemål 

 • Beskrive bakgrunnen for et utvalg sentrale kriger og konflikter i ulike perioder og diskutere hvorfor bakgrunnen for samme krig eller konflikt kan fremstilles forskjellig
 • Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de tok
 • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: Andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2019 10:19 - Sist endret 17. sep. 2021 17:59