Andre verdenskrig - Kongens nei

Drøft påstanden: Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Lærerveiledning

1. Individuelt arbeid

Undersøk hva som skjedde med Stortinget og regjeringen ved å lese kildene.

2. Få oversikt:

3. I plenum:

Drøft påstanden:

Kongens nei og Elverumsfullmakten hadde stor betydning for Norge både under og etter 2. verdenskrig.

Lærer skriver argumentene på tavla og gir oversikt.

Forslag til videre arbeid:

Se filmen:

 

 


Kompetansemål

  • Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i krigssituasjoner, og vurdere konsekvenser av valgene de tok
  • Beskrive bakgrunnen for et utvalg sentrale kriger og konflikter i ulike perioder og diskutere hvorfor bakgrunnen for samme krig eller konflikt kan fremstilles forskjellig
  • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
  • Vurdere hva som gjør en historisk hendelse betydningsfull
Emneord: Andre verdenskrig
Publisert 19. feb. 2019 11:40 - Sist endret 17. sep. 2021 17:59