Skole og utdanning

Hvilken rolle spilte skole og utdanning i barn og unges liv på slutten av 1800-tallet?

Lærerveiledning

Oppgave 1 - i plenum

Les Lov om folkeskole og Språkinstruks for samiske og kvenske skolebarn høyt i klassen. Stopp opp for utdypning og refleksjon.

Oppgave 2 - individuelt

Les artikkelen: Hva slags skole skulle landet ha?

Oppgave 3 - i plenum

Diskusjon i plenum:

 1. Hvilken betydning hadde skole for demokratisering på 1800-tallet?
 2. Hvilken betydning hadde skole for nasjonsbygging på 1800-tallet?
 3. Drøft påstand: Hensikten med skolen var at barn skulle ta ansvar for sitt eget liv.
 4. Drøft påstand: Skolens hensikt var å disiplinere befolkningen.
 5. Diskuter: Hva er skolens hensikt i dag?
Lærerinne Anna Rogstad underviser pikeklassen på Sagene skole i 1909. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

Kompetansemål K06:

 • ​​​​​Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 • Gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengere periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon
 • Gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
 • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
 • Utforske fortiden ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: 1814–1905
Publisert 14. aug. 2019 15:34 - Sist endret 19. mars 2020 12:35