Barndom på fabrikken

Hvordan var livet som barn i en arbeiderfamilie på slutten av 1800-tallet?

Lærerveiledning

Oppgave 1 - Individuelt

 1. Les kilden: Arbeiderminner Halden tændstikfabrik
 2. Finn eksempler på positive opplevelser i Hannas liv.

Oppgave 2 - fordypning i grupper

Klassen deles i grupper på to eller tre. Hver gruppe får ett tema. Elevene skriver ned alt de får vite om dette temaet i kilden de har lest.

 • Fyrstikkindustrien
 • Innvandring
 • Mat
 • Barnearbeid
 • Skolegang
 • Lek og fritid

En gruppe fra hvert tema blir trukket til å fortelle klassen hva de har funnet. De andre gruppene med samme tema supplerer.

Oppgave 3 - i plenum 

Oppsummering:

 1. Hva forteller kilden om industrialiseringen i Norge på slutten av 1800-tallet?
 2. Hva får du ikke vite om industrialiseringen fra kilden?
 3. Diskuter fordeler og ulemper med barnearbeid da og nå.
Arbeidstokken ved Hafslund Sulfitfabrikk i Skjeberg fotografert i 1895. Foto: Narve Skarmoen. Eier: Østfold fylkes billedarkiv.

Kompetansemål K06:

 • Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

 • Gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengere periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon

 • Gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår

 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida

Emneord: 1814–1905
Publisert 14. aug. 2019 15:22 - Sist endret 10. mars 2020 13:11