Urbanisering og sosiale forhold

Ungdom i by og bygd hadde ulike liv på 1800-tallet - hva besto forskjellene i og hvordan taklet ungdom å komme til hovedstaden?

Lærerveiledning

1. I grupper på tre:

 1. Les kilden Eilert Sundt: om innflyttere i Christiania.
 2. Når ble kilden skrevet og hvem har skrevet dette? Hvorfor tror du forfatteren har gjort disse undersøkelsene?
 3. Hvilke beskrivelser gis i kilden av bygda og av byen?
 4. Hvorfor ble det i noen tilfeller vanskelig for bygdeungdommen i byen, ifølge kilden?
 5. Forfatteren skriver om «den farlige alder mellom 15 og 20 år». Hva tror du han mente med det?

2. Diskuter i klassen:

 1. Hvorfor flyttet folk til byen?

Til info: 71% av de voksne kvinnene og 51% av de voksne mennene i to av Christianias forsteder (Piperviken og Ruseløkkbakken) var født og oppvokst på bygda.

 1. Hvilke forskjeller og likheter ser dere mellom i dag og fortida når det gjelder å være ungdom og å komme fra by eller bygd?
Trykk med gatemiljø fra Piperviken
"Gamle Huse i Piperviken" av Andreas Ludvig Søborg fra 1875. Eier: Oslo Museum CC BY

Kompetansemål K06:

 • Undersøke hvilken betydning den industrielle revolusjon fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 • Diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • Presentere årsaker til viktige demografiske endringer, og vurdere virkninger for mennesker og samfunn
 • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtiden
 • Utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • Utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: 1814–1905
Publisert 23. okt. 2018 11:32 - Sist endret 10. mars 2020 13:11