Industrialisering og fabrikker

Industrialiseringen i hovedstaden Kristiania startet langs Akerselva. Hvordan var teknologien og hva slags arbeid foregikk?

Lærerveiledning

1. Individuelt arbeid:

Les kilden Hjula veveri raskt en gang og deretter les den grundig.  

2. Hele klassen samtidig:

Presskriv i 5 minutter. Lærer tar tiden. Skriv ned alt hva kilden forteller deg. Bruk gjerne stikkord. Skriv så mye som mulig!

3. Gå sammen i grupper på fire:

Del hva dere skrev ned. Prøv å sortere punktene deres etter følgende tema:

 1. Bygget
 2. Plassering
 3. Produkter
 4. Teknologi og energi
 5. Mennesker
 6. Finansiering

4. I plenum:

Summer opp hva gruppene har funnet ut.

Avsluttende diskusjon:

 1. Hvordan ville det være å jobbe her?
 2. Hvilken verdi har det å lese denne samtidige kilden?
Trykk av industribygninger langs Akerselva, Oslo
Hjula Veveri ved Akerselva, Oslo. Trykket er antagelig fra "Nordiske Billeder", utgitt København i 1867. Foto og eier: Norsk Folkemuseum. CC BY-NC

Kompetansemål K06: 

 • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: 1814–1905
Publisert 22. okt. 2018 12:39 - Sist endret 19. mars 2020 12:31