Christian Fredriks dagbok fra 1814

Undersøke en historisk person: Hvem var Christian Fredrik? Hva ville han? Hva gjorde han?

Lærerveildning

1. I grupper på tre:

 1. Les kilden Christian Fredriks dagbok fra 1814.
 2. Basert på dagboken, lag en tidslinje over 1814. Før opp fakta over tidslinjen og informasjon som forteller oss om Christian Fredriks tenkemåter under tidslinjen.
 3. Kilden er en dagbok. Hva vil dere si er spesielt med dagbøker som kilder?
 4. Beskriv Christian Fredrik basert på din tolkning av kilden. Begrunn synspunkt med sitat og eksempler.
 5. Kjenner du igjen noe av tankegodset fra opplysningstiden eller hendelsene under den franske revolusjon i det Christian Fredrik forteller om?

2. I plenum, diskuter:

 • Var Christian Fredrik en helt?
 • Hvordan var hans tanker og handlinger påvirket av tiden han levd i?

Forslag til videre arbeid:

Les artikkelen «Redningsmannen Christian Fredrik» 

Til refleksjon:

 1. Hvordan har historikerne vurdert Christian Fredrik?
 2. Hvis du bare hadde lest artikkelen og ikke kilden – altså dagboken til Christian Fredrik – hva hadde du da gått glipp av?
Portrett av Christian Fredrik fra 1813
Christian Frederik/Christian VIII. Malt i Danmark i 1813, like før Christian Frederik kom til Norge som stattholder. Eier: Eidsvoll 1814

Kompetansemål K06:

 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

 • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • planlegge og gjennomføre en undersøkelse av en historisk person og drøfte personens tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han/hun levde i
 • gjøre rede for tanker og ideologier som lå til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstida til i dag og vurdere betydningen for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
 • utforske historie ved å formulere problemstillinger og antagelser, og trekke slutninger
 • utforske historie ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
Emneord: 1814–1905
Publisert 12. okt. 2018 10:14 - Sist endret 12. mars 2020 08:36