Birkebeinerne: myter og realiteter

Mange filmskapere bruker historie. Vi som ser filmene tror ofte vi lærer hva som faktisk skjedde i fortida, men gjør vi det?

Filmen Birkebeinerne (regi Nils Gaup, 2016) handler om en av de mest skjellsettende begivenheter i norsk historie. Få hendelser er så myteomspunne som birkebeinernes flukt fra Østfold til Nidaros i 1206, og selvsagt især flukten over fjellet fra Lillehammer til Rena, som tusenvis av nordmenn hvert år helt konkret gjenopplever.  

Birkebeinere helter

«Birkebeinerne kjempet for noe som var større enn seg selv, og det har en verdi. Vi så det samme under andre verdenskrig. Den kampånden fins fortsatt i oss,» uttalte skuespiller Thorbjørn Harr, som spiller kong Inge Bårdsson i filmen.

Harrs uttalelse er ikke urimelig om vi ser den på filmens premisser. I filmen er birkebeinerne motstandsfolk, bokstavelig talt «gutta på skauen», som opererer i fiendeland, der baglerne er overalt og opptrer fullstendig nådeløst. Etter forgjeves å ha forsøkt å torturere Torstein Skervas kone til å røpe hvor kong Håkon er, klarer de omsider å få ham til å samarbeide. Så tar de livet av kona og sønnen.

Ikke troverdig

Episoden er ikke bare lite troverdig rent militærtaktisk – dermed mister jo Torstein all motivasjon til å hjelpe dem. Realhistorisk er det også helt uhørt med slik oppførsel. I borgerkrigene ble familiemedlemmer nesten aldri rørt. I det hele tatt ble slagne fiender vanligvis behandlet svært mildt. Grunnen var at borgerkrigene ikke var en kamp på «liv og død» for andre enn de få som var tett tilknyttet kongene. Vanlige folk kunne innimellom bli rammet av plyndring fra krigerflokkene, men som regel fikk de være i fred – det var altfor risikabelt å gjøre seg til uvenn med «høna som la gulleggene». Det beste for vanlige folk var ofte å helgardere seg ved at far og sønn stod på hver sin side i borgerkrigene – slik ville man uansett utfall ha noen på den vinnende siden.

Som det framgår av dette er ordet «borgerkrig» misvisende som betegnelse på disse kampene. Det var knapt nok krig, og de kjempende var ikke «borgere» i en nasjon eller et rike. Borgerkrigene er snarere en miks av rivalisering, feider, plyndring og enkelte slag.

Religion i filmen

Jakob Oftebro fikk mye tyn da han i NRK-programmet Skavlan blandet sammen birkebeinernes flukt og Reformasjonen, som kom mer enn 300 år senere. Heller ikke dette er helt galt om vi ser det fra filmens ståsted. Kampen mellom birkebeinerne og baglerne er her, i scenen der de ofrer dyr til gudene, en norrøn skikk kalt blot, framstilt som en kamp mellom pavemakt og nordmenn, der paven er alliert med danskene, og nordmennene ikke en gang er blitt kristne. Slik sett spiller religion en viktig rolle i filmen. Det gjorde den også i virkeligheten, men på en ganske annen måte.

Religion i virkeligheten

Alle nordmenn var kristne på 1200-tallet, spørsmålet er på hvilken måte. At hedenske forestillinger levde videre er det ingen tvil om. Da norske folkeminnegranskere begynte å samle inn materiale om norsk folketro på 1800-tallet fant de fullt av hedenske elementer. Dette var imidlertid ikke i form av hedenske guder – de ble fort «overvunnet» av Kvitekrist, men snarere som tro på overnaturlige ånder og krefter (troll, vetter, alver, draugen…) – det vi vil kalle magi. Lovene hadde strenge straffer mot hedensk magi. Det var ikke fordi den var utdatert, men tvert imot fordi den fremdeles var farlig. Troen på at universet var gjennomsyret av magiske krefter forsvant ikke med kristendommen. Å gjøre vin om til Kristi blod og brød til hans legeme er ikke mindre magisk enn å påkalle ånder.

Danskene

Hva med danskene da, som filmen gjør til den store skurken, fordi de representerer både pavekirken og baglerne? Kong Sverre talte som vi alle vet «Roma midt i mot», og pådro seg dermed pavens bannlysning. Men på dødsleiet oppfordret han sønnen Håkon til å forlike seg med kirken. Etter 1202 spiller ikke pavekirken noen viktig rolle under krigene.

Det er rett at baglerne var tett tilknyttet Danmark. Flokken ble reist i Skåne, i datidens Danmark, og hadde klar dansk støtte. Men birkebeinerne hadde støtte fra Sverige. I det hele tatt var Skandinavia langt på vei én smeltedigel der kamper spredte seg raskt. Det var ikke naturgitt at området skulle bestå av tre riker. I 1397 ble de da også forent i en union.

Det norske demokratis fødsel?

Historikeren Hans Olav Lahlum bygger oppunder filmens myter når han uttalte i Norges største avis at birkebeinerne er ansvarlige for at Norge ble så demokratisk ved at de drepte mesteparten av aristokratiet i slaget ved Fimreite i 1184. Dette er en myte norske historikere har forsøkt å ta livet av i hundre år. Mens nasjonalromantiske historikere mente det kom et systemskifte under kong Sverre der de nye aristokratene ble fullstendig avhengige av kongemakten, har de fleste siden den gang ment det var et personskifte. Dette går også usedvanlig tydelig fram av det kong Sverre faktisk sa før Fimreite: «Fell en lendmann og du skal bli en lendmann».

Er det noen som snakker om en svak svensk adel etter at 82 av dem ble drept i blodbadet i Stockholm i 1520? Eller en svak fransk adel etter Bartolomeusnatten i 1572?

I moderne historieforskning legger man større vekt på topografiske forhold enn på enkelthendelser i å forklare sosial struktur. Norge hadde både før og etter Fimreite en geografi med lite og spredt dyrkbar jord (2-3 prosent av samlet areal). Begge deler tilsier at det var vanskelig å leve som adelsmann, slik aristokrater kunne gjøre i Danmark og andre fruktbare områder av Europa. Så at Norge ble så demokratisk må nok andre enn birkebeinerne få æren for.

Forenkling eller forvrengning?

I en film må man forenkle. Det blir for komplisert å formidle at det mellom kong Håkon Sverresson og kong Inge Bårdsson var enda en konge: barnekongen Guttorm Sigurdsson som døde etter mindre enn ett år som konge. Likedan er det forståelig at jarlen Håkon Galen her får navnet Gisle, det blir rett og slett for mange Håkon’er. Eller at Kristin som blir gift med jarlen ikke er Sverres datter Kristin, men enkedronning Margretes søsters datter med samme navn.

Verre er det at all uenighet i Nidaros må ha en annen årsak enn birkebeinerne (som er filmens plettfrie helter), og her blir gjort til resultat av baglernes innblanding. Gisle /Håkon Galen var ikke en bagler, slik filmen fremstiller han. Han var birkebeiner så god som noen. Rivaliseringen etter Håkon Sverressons (egentlig kong Guttorms) død var en ren birkebeineraffære, og som sådan helt typisk. Strid om tronfølgerett hørte til dagsorden i alle europeiske monarkier i middelalderen. Man trengte rett og slett ingen ytre fiender for å skape konflikt når et kongevalg stod for døren!

Overdrivelse

Dette henger også sammen med en annen feil i filmen, nemlig at Gisle /Håkon Galen skulle være så negativ til kong Håkon, og Inge så positiv. I virkeligheten var det langt mer komplisert. Trolig var ingen særlig begeistret over at kong Håkon kom til Nidaros, men Gisle /Håkon Galen endte tross alt opp som Håkons fosterfar, og oppdro han sammen med sin egen sønn.

Kong Inge aksepterte ikke Håkon som arving, slik han gjør i filmen, men holdt fast ved kongeverdigheten og forsøkte å viderebringe den til sin sønn. Likevel var han ingen uforsonlig motstander av Håkon.

Så var det da også lite i 1206 som tilsa at Håkon skulle bli konge. Hvor usikker hans vei til kongstronen var går fram av at hans mor måtte gå jernbyrd året etter at han var blitt tatt til konge for å bevise at han var kongssønn. Hans utsatte stilling går også fram av at sagaen forteller at en mann tilbød seg å rydde ham av veien i det stille. Dette ble overveid som en seriøs mulighet. At Håkon i det hele tatt overlevde barneårene i Nidaros skyldes en kombinasjon av flaks og at han faktisk hadde støttespillere – i realiteten menn som mente de kunne bruke dette barnet for å hevde sine egne interesser.

Svart/hvitt fremstilling

Der filmen tegner borgerkrigene i svart/hvitt, var realitetene langt mer «fifty shades of grey» for å bruke en moderne metafor. Dette gjelder også filmens brutale baglere, som i filmen setter alt inn på å ta Håkon av dage. I 1207 fikk de faktisk sjansen til dette, da Håkon Galen satte kongssønnen igjen i Bergen mens han selv dro østpå. Kort tid etter kom baglerhæren til Bergen og fikk den tre år gamle Håkon i sin varetekt. Drepte de ham? Nei, på ingen måte. Tvert imot diskuterte de om de skulle ta ham til konge, og det var bare forventningen om at deres daværende konge, Filippus Simonsson, ville blir sint, som gjorde at de avstod fra det.

Virkeligheten mer komplisert

Hadde det gått an å lage en film der alle disse historiske detaljene hadde vært riktige? Noen av dem ville det vært vanskelig å inkorporere uten at det ble for komplisert. Men de overlappende lojalitetene, det kompliserte maktspillet, også innad i birkebeinerleiren, likheten mellom birkebeinere og baglere, nordmenn og dansker, kristne og «ikke-kristne», kunne godt ha vært trukket fram.

Da ville imidlertid dette ha vært en helt annen film, ikke en film om norsk kraftpatriotisme og heltemot som får regissør og skuespillere til å sammenlikne historien med norsk motstand under Den andre verdenskrig. Men en historie om hvor annerledes norsk 1200-tall var fra i dag. Det ville blitt en mer komplisert film, men sikkert også en mer interessant film.

Av Hans Jacob Orning
Publisert 15. feb. 2019 11:51 - Sist endret 9. mars 2020 15:34