Introduksjon til romertid: Kr.f.–400 e.Kr.

Romerriket bredte seg nordover det siste århundret før Kristus, og de neste 400 årene var Europa delt i to av ei befesta grense mellom romerne og de såkalte bar­bar­ene. Over grensa var det livlig handel, heftig dip­lo­mati og væpna konfrontasjoner. 

Romernes stats­for­valt­ning, mi­li­tære organisasjon og han­dels­øko­nomi fikk stor inn­flyt­else på germanske samfunn også i Skandinavia.

Romerne ga privilegier og kostbare gaver til sine handels- og al­li­an­se­part­nere. Til gjengjeld forventet de lojalitet. Også germanske ledere utvekslet eksklusive varer og rangsymboler som skapte forpliktelser og markerte tilhørighet i vidstrakte alliansenettverk.

I Norge byttet folk bosted og åkre mindre hyppig enn før, og mer per­ma­nen­te gårder ble etablert. Forskjellene mellom ulike bosetninger økte, og an­take­­lig oppstod begreper om eiendomsrett til jord. Gravskikken tillot store variasjoner. Noen ble gravlagt i monumentale gravhauger og fikk svært rike gravgaver, som vakre smykker, kostbare våpen og romerske glass.

Gjenstander fra graven i Flaghaugen ved Avaldsnes kirke på Karmøy. Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Sannsynligvis skyldtes forskjellene en økende lagdeling av samfunnet, hvor enkelte slekter ville vise sin makt og storhet. Allianser mellom ledere og slekter ble etablerte og vedlikeholdt blant annet gjennom giftermål og ved å gi hverandre gaver og holde storslåtte gjestebud.

Av Norgeshistorie
Publisert 10. des. 2019 11:43 - Sist endret 10. des. 2019 11:43