Forfattere

 

 • Agøy, Nils Ivar - Professor - Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Austnes, Martin - Ph.d., historiker - Cappelen Damm
 • Bang-Andersen, Sveinung - Førsteamanuensis - Universitetet i Stavanger
 • Benum, Edgeir - Professor emeritus - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Berntsen, Harald - Historiker - Uavhengig
 • Bjørnhaug, Inger - Professor emerita - Høgskolen i Lillehammer
 • Brandal, Nik. - Historiker - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Brathagen, Kjersti - Høgskolelektor - Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Brochmann, Grete - Professor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Bruland, Bjarte - Historiker, direktør - Jødisk Museum Trondheim
 • Brustad, Jan Alexander Svoboda - Historiker - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Collett, John Peter - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Dahl, Hans-Fredrik - Professor emeritus - Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Danielsen, Helge - Førsteamanuensis - Institutt for Forsvarsstudier
 • Emberland, Terje - Dr.philos., seniorforsker - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Engedal, Ørjan - Dr.philos., arkeolog - Uavhengig
 • Engh, Sunniva - Førsteamanuensis - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Eriksen, Marianne Hem - Førsteamanuensis - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Espeli, Harald - Ph.d., forsker - Handelshøyskolen BI
 • Fetscher, Eva - Ph.d., rådgiver - Odontologisk fakultet, UiO
 • Fredriksen, Per Ditlef - Førsteamanuensis - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Frydenlund, Bård - Historiker, direktør - Eidsvoll 1814
 • Gjerde, Hege Skalleberg - Ph. d., arkeolog - Uavhengig
 • Gjerpe, Lars Erik - Arkeolog, stipendiat - Kulturhistorisk museum, UiO
 • Glørstad, Håkon - Professor, direktør - Kulturhistorisk museum, UiO
 • Grimnes, Ole Kristian - Professor emeritus - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Haave, Per - Universitetslektor - Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
 • Haavet, Inger Elisabeth - Professor - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
 • Hagemann, Gro - Professor emerita - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Hagen, Rune Blix - Førsteamanuensis - Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
 • Hagen, Thomas V. H. - Historiker - Stiftelsen Arkivet
 • Halvorsen, Terje - Professor emeritus - Høgskolen i Lillehammer
 • Harket, Håkon - Historiker - Forlaget Press
 • Hedeager, Lotte - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Helle, Idar - Historiker, utreder - De Facto: kunnskapssenter for fagorganiserte
 • Hemstad, Ruth - Ph.d.,  historiker - Nasjonalbiblioteket
 • Hetland, Øystein - Historiker, stipendiat - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Hjeltnes, Guri - Professor, direktør - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Hoel, Oddmund Løkensgard - Førsteamanuensis - Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Hommerstad, Marthe - Ph.d., historiker - Stortinget
 • Hundstad, Dag - Postdoktor - Universitetet i Agder
 • Hyvik, Jens Johan - Førsteamanuensis - Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Ingebretsen, Reidun - Forsker - Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
 • Johannessen, Finn Erhard - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Kjeldstadli, Knut - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Kristensen, Mirjam - Litteraturviter og forfatter - Stiftelsen Arkivet
 • Kristiansen, Tom - Professor - Institutt for Forsvarsstudier
 • Kristoffersen, Dag Axel - Historiker - Uavhengig
 • Lange, Even - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Larsen, Eirinn - Førsteamanuensis - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Larsen, Øivind - Professor - Avdeling for samfunnsmedisin, UiO
 • Levin, Irene - Professor emerita - Institutt for sosialfag, HiOA
 • Lie, Einar - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø - Postdoktor - Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
 • Lorenz, Einhart - Professor emeritus - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Melheim, Anne Lene - Ph.d., arkeolog - Kulturhistorisk museum, UiO
 • Moen, Marianne - Arkeolog, stipendiat - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Moland, Arnfinn - Historiker -  Norges Hjemmefrontmuseum
 • Myhre, Jan Eivind - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Myrvang, Christine - Dr.philos, forsker - Handelshøyskolen BI
 • Njølstad, Olav - Professor II - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Nordberg, Kari H. - Førsteamanuensis - Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag, HBV
 • Nordby, Trond - Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Norseng, Per G. - Seniorkonservator/forskningsleder - Norsk Maritimt Museum, Oslo
 • Notaker, Hallvard - Førsteamanuensis II - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Nygaard, Pål - Ph.d, forsker - Handelshøyskolen BI
 • Nyland, Astrid Johanne - Førsteamanuensis - Arkeologisk museum, UiS
 • Olsen, Kåre - Historiker, førstearkivar - Riksarkivet
 • Olstad, Finn - Professor - Norges idrettshøgskole
 • Orning, Hans Jacob - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Ottosen, Morten Nordhagen - Postdoktor - Syddansk universitet
 • Pedersen, Unn - Førsteamaunensis - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Pharo, Helge Ø. - Professor emeritus - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Prescott, Christopher - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Rian, Øystein - Professor emeritus - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Ringvej, Mona - Ph.d., historiker - Pax forlag
 • Roll-Hansen, Hege - Førsteamanuensis - Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Rongved, Gjermund F. - Ph.d., historiker - Kunnskapsdepartementet
 • Rønning, Ole Martin - Ph.d., historiker - Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Sandmo, Erling - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Sandvik, Hilde - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Seeberg, Marie Louise - Forsker - Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
 • Seland, Bjørg - Professor - Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
 • Semb, Anne Julie - Professor - Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Sigurdsson, Jon Vidar - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Skancke, Kristian Husvik - Historiker, stipendiat - Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
 • Skogstrand, Lisbeth - Ph.d., arkeolog - Riksantikvaren
 • Stachurska-Kounta, Marta M. - Historiker - Uavhengig
 • Steine, Bjørn Arne - Ph. D., historiker - Stortinget
 • Storsveen, Odd Arvid - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Stugu, Ola Svein - Professor - Institutt for historiske studier, NTNU
 • Sørensen, Øystein - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Sørgaard, Kristine Orestad - Arkeolog - Arkeologisk museum, UiS
 • Sørlie, Sigurd - Førsteamanuensis - Institutt for Forsvarsstudier
 • Teige, Ola - Ph.d., rådgiver - Høgskolen i Volda
 • Tønnesson, Øyvind - Førsteamanuensis - Høgskolen i Lillehammer
 • Vedeler, Marianne - Professor - Kulturhistorisk museum, UiO
 • Vik, Hanne Hagtvedt - Førsteamanuensis  - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Viken, Øystein L. I. - Ph.d., historiker - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Vogt, Carl Emil - Ph.d., fagadministrativ rådgiver -  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Waage, Hilde Henriksen - Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Zachariassen, Ketil - Førsteamanuensis - Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
 • Østmo, Einar - Professor - Kulturhistorisk museum, UiO
 • Østrem, Nils Olav - Professor - Universitetet i Stavanger
Publisert 25. nov. 2015 14:03 - Sist endret 6. des. 2016 12:57