Mennesker

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Også i tidlig-moderne tid var Norge et sted der men­nes­ker og grupper med ulik kulturell bakgrunn møttes.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Folketallet økte dramatisk i Norge fra begynnelsen av 1500-tallet. Hadde landet plass til alle disse menneskene?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

1500-tallet var en ny fase i dødelighetens historie.