Makt og politikk

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Hva betyr det at Norge mistet sin selvstendighet?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Det fantes en mengde domstoler i Norge på 1500-tallet, men bare i begrenset grad et domstolssystem.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

For at retten skulle fungere, trengtes det nye lover.