Kommunikasjon og kunnskap

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Den norske humanismens periode var kort, men dens pedagogiske virkning var varig.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Luthers prinsipper reformerte også skolesystemet, men lenge foregikk undervisningen på latin og var kun for en liten gruppe elever. I 1607 kom en ny læreplan som alle skoler og lærere måtte forholde seg til.