Andre artikler fra perioden

Publisert 10. des. 2019 12:34

Reformasjonen var både et trosskifte og en sam­funns­omvelt­ning.  I Danmark-Norge, som i de andre lutherske landene, ble kirken en statskirke med kongen som øverste leder. 

Publisert 8. nov. 2016 12:00

Den eldste illustrasjonen vi har av en norsk by er over 400 år gammel og viser oss Bergen. Bildet gir mye interessant informasjon, men er ikke helt å stole på.

Publisert 23. sep. 2016 09:00

I 1546 ble den første norske daleren preget. Den er kjent som Gimsøydaleren og er Norges mest ettertraktede mynt med en verdi på mellom én og to millioner kroner.

Publisert 24. aug. 2016 12:00

Samisk trolldomskunst skal forfølges uten nåde, sto det i kongens befaling til hans lensherrer i Nord-Norge.

Publisert 22. juli 2016 12:27

I over fire hundre år har medisiner vært å få på apotek i Norge, men før 1930 hadde få av legemidlene særlig effekt. Til gjengjeld var de første apotekene mye mer enn bare medisinutsalg.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Etter reformasjonen endra prestane reaksjonsmåte mot syndarar frå tilgjeving til straff ‒ før straffa vart erstatta av formaning utan domsmakt på slutten av 1700-talet.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Kan man mene at det virkelig fantes trollfolk i det førmoderne samfunnet?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

I lydriketida ble Norge styrt av en dansk regjering be­stå­ende av kongen og det danske riksrådet. De sam­ar­beid­de om mye, men hevdet seg også overfor hver­andre.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

På begynnelsen av 1500-tallet bukket det en gang så stolte norske riket under for sin danske unionspartner. Hvordan og hvorfor?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Døde den norske adelen ut i seinmiddelalderen?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Katolisismen i Norge ble i løpet av 1500-tallet forvandlet fra selvsagt tro og kulturform ‒ til en «overtro» som ble forfulgt av myndighetene.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Mange av Noregs moderne grenser vart teikna medan landet ikkje fanst.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Etter reformasjonen ble Norge tøylet av danske adels­menn.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Etter å ha seiret over nordmennene i 1537 førte den danske kongen åtte kriger fram til 1660 ‒ da måtte nordmennene kjempe som hans soldater.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Kongens stattholder i Norge ledet utbyggingen av det danske fjernstyret fram til 1660.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Historikerne har tradisjonelt oppfattet embetsmenn og borgere som to forskjellige grupper, i virkeligheten gled de ofte over i hverandre.

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Norge ble styrt fra Danmark fra 1536 til 1814. Fantes det da ikke noe norsk rike i 278 år?

Publisert 25. nov. 2015 12:00

Etter reformasjonen ble trolldomsprosessene en del av den europeiske kulturen.