Christian Vs norske lov – om trolldom

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for å drive med trolldom eller å spotte Gud? 

Christian den femtes Norske Lov, vanligvis omtalt som Norske Lov, er en lovsamling som Christian V, konge av Danmark og Norge, utsendte for Norge i 1687. Norske Lov var et fullstendig lovverk som omfatter alle rettsområder.

Lovverket avløste Christian den fjerdes norske lov, som ble innført i 1604. Sistnevnte var i hovedsak en dansk oversettelse av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, mens Norske Lov var et helt nytt lovverk. Den var basert på Christian den femtes Danske Lov, som ble utgitt i 1683.

Etter 1814 var Norske Lov fortsatt gjeldende, men Høyesterett fikk oppgaven å vurdere om dommer basert på Norske Lov var i samsvar med Grunnloven.  Først i 1842 kom ny straffelov. Noen få av bestemmelsene fra Norske Lov gjelder fortsatt, blant annet plikten til å holde avtaler.

Lovverket kom ut i perioden da trolldomsforfølgelsene var på sterk retur og henrettelser for trolldom nærmest hadde opphørt. 

I kildeutdraget under kan du se hvilke straffer loven fastsatte for gudsbespottelse og trolldom.

Foto: Nordfjord Folkemuseum

Kilden

Tittel: Christian Vs Norske Lov, bok 6, kap. 1, art. 7-12. Om trolldom og gudsbespottelse.
Datering: 1687
Opphav: Christian V, Konge av Norge og Danmark
Hentet fra: Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Kiøbenhavn, 1687, s 889- 896
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

 

1. Kap. Om villfarende lære, gudsbespottelse og trolldom.

7.

Den som overbevises å har lastet Gud, eller spottet hans hellige navn, ord og sakramenter, han skal tungen levende av hans munn utskjæres, dernest hans hode avslås og sammen med tungen settes på en stake.

8.

Har noen sin hånd til noen slik gudsforakt brukt, da bør den og av ham levende avhugges, og hos hodet på staken festes.

9.

Finnes noen trollmann eller trollkvinne å ha forsaket Gud og sin hellige dåp og kristendom, og hengitt seg til Djevelen, bør den levende kastes på ilden og brennes opp.

10.

Den som bruker noen gale innbilte kunster med hensikt å ville skade en annen, får sin hovedlod [arv] forbrutt. Og er det en mannsperson, da straffes han med jern og tvangsarbeid på Bremmerholm [utenfor København], eller på et annet slikt sted, for sin livstid. Er det en kvinneperson, straffes hun i like måte i Spinnehuset.

11.

Hvis de bryter ut, eller rømmer, straffes de på deres liv, om de kan antreffes.

12.

Dersom noen finnes å omgås med signing, maning, måling [magisk helbredelse ved å ta mål], igjenvisning, visse dagers utvelgelse [velge ut enkelte dager som lykkes- eller ulykkesdager], bokstavers misbruk, og å være kyndige og forfarne i slike mistenkte kunster, og øve og bruke dem, da skulle de have forbrutt deres boeslod [arv], og rømme kongens riker og land.

Les original kildetekst

Les hele Christian V norske lov.

Publisert 11. apr. 2018 13:21 - Sist endret 10. mai 2022 11:04