Kilder 800 – 1050: vikingtid

Publisert 27. nov. 2018 10:54

Kildeintroduksjon

Vennskap var det viktigste sosiale båndet i vikingtidssamfunnet og prises i diktet Håvamål. 

Publisert 12. mars 2018 22:01

Kildeintroduksjon

Ahmad Ibn Fadlan, en arabisk oppdagelsesreisende, lot seg sjokkere over ritualene i en høvdingbegravelse. 

Publisert 8. mars 2018 12:02

Kildeintroduksjon

Den eldste kilden om Norvegr, "Nord-veien".

Publisert 9. mars 2018 13:17

Kildeintroduksjon

I Vita Ansgarii kan man lese om biskop Ansgars møte med hedninger i det førkristne Sverige på midten av 800-tallet. 

Publisert 6. mars 2018 16:48

Kildeintroduksjon

En gud i forkledning drar til menneskenes verden og blir stamfar til de tre samfunnsgruppene i vikingtiden.