Kilder 1945 – 1970: velferdsstat og vestvending

Publisert 11. mars 2019 14:25

Kildeintroduksjon

Glimt fra hverdagen til husmødre.

Publisert 7. mars 2019 08:20

Kildeintroduksjon

Ung, norsk journalist ble hentet av østtyske grensevakter.

Publisert 8. mars 2019 14:32

Kildeintroduksjon

Traktaten som la fundamentet for opprettelsen av NATO.

Publisert 7. mars 2019 09:57

Kildeintroduksjon

Flyktninger under den kalde krigen.

Publisert 18. feb. 2019 11:22

Kildeintroduksjon

I avkoloniseringens tid ble nye stater opprettet, etter FNs godkjennelse.

Publisert 25. feb. 2019 19:38

Kildeintroduksjon

I et tv-intervju i 1962 fortalte statsminister Gerhardsen hvilke prioriteringer regjeringen foretok i etterkrigsårene og hvorfor.

Publisert 7. mars 2019 15:21

Kildeintroduksjon

Hvordan ville de politiske partiene skape vekst, velferd og rettferdig fordeling etter krigen?

Publisert 7. mars 2019 09:27

Kildeintroduksjon

En av etterkrigstidens store begivenheter var OL, som samlet hundretusenvis av nordmenn.

Publisert 28. feb. 2019 20:10

Kildeintroduksjon

Etter krigen ble Quisling dømt til døden for landssvik.

Publisert 28. feb. 2019 21:13

Kildeintroduksjon

De første prøvesendingene med fjernsyn ble foretatt i 1953 av NRK.

Publisert 11. mars 2019 11:48

Kildeintroduksjon

Lov som rammet romanifolket som gruppe.

Publisert 25. feb. 2019 14:13

Kildeintroduksjon

Staten påtok seg et ansvar for å tilrettelegge for bedre arbeidsvilkår for husmødre.

Publisert 7. mars 2019 14:50

Kildeintroduksjon

Bli med Filmavisen inn på en internatskole i Karasjok.

Publisert 7. mars 2019 14:36

Kildeintroduksjon

En viktig del av fredsslutningen etter andre verdenskrig var den juridiske prosessen mot krigsforbryterne. 

Publisert 8. mars 2019 11:35

Kildeintroduksjon

Et brudd i Arbeiderpartiets utenrikspolitikk.

Publisert 5. mars 2019 17:04

Kildeintroduksjon

Ikke alle var enig i at husmoryrket var det beste for barna, for kvinner eller for ekteskapet. 

Publisert 7. mars 2019 14:26

Kildeintroduksjon

Diplomati ved den kalde krigens start.

Publisert 20. feb. 2019 13:38

Kildeintroduksjon

Historisk statistikk.

Publisert 7. mars 2019 12:04

Kildeintroduksjon

Folketrygden var viktig for utbyggingen av velferdsstaten.

Publisert 11. mars 2019 12:38

Kildeintroduksjon

Arbeiderpartiet og Det Norske Kommunistiske forhandlet om å samles i ett parti.

Publisert 19. feb. 2019 12:27

Kildeintroduksjon

Etter krigen var det varemangel og rasjonering på en mengde varer.

Publisert 29. okt. 2018 10:31

Kildeintroduksjon

Retten til liv, undervisning, arbeid, likhet for loven, og frihet fra tortur, slaveri og diskriminering var rettigheter som ble etablert med Verdenserklæringen.