Vikingene og førkristen tro

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Lærerveiledning

1. I par to og to:

 1. Les kilden: Ibn Fadlans reisebeskrivelse og vurder kilden etter kildekritisk fremgangsmåte.
 2. Skriv ned hva den forteller dere om:
 • samfunnsgrupper
 • kjønn
 • ritualer og religion

2. I plenum:

 1. Gå gjennom hva dere fant ut på 1b) og 1c)
 2. Vurder påstandene som er nummeret under. Alle reiser seg og samler seg midt i klasserommet. Lærer leser opp en og en påstand. Høyre i klasserommet = ja, venstre = nei. Gå til ja- eller nei-siden av klasserommet beroende på om du er enig eller uenig i påstanden. Vær forberedt på å begrunne ditt standpunkt ved å referere til kildene eller artikkelen.
  1. Vikingene reiste bare vestover
  2. Vikingene møtte arabiske oppdagelsesreisende
  3. Vikingene fulgte kristne begravelsesritualer
  4. Vikingene fremstår som snille og vennlige folk
  5. De mannlige vikingene fremstår som feminine
  6. Vikingene drakk alkohol bare i begravelser
  7. Det finnes ingen troverdige kilder til vikingtiden
  8. Vi vet at vikingene hadde treller

Forslag til videre arbeid

Les artiklene 

Jobb mer med kilder

Tegning av en gravhaug
Gravhauger i landskapet stammer fra førkristen tid. Forarbeid til illustrasjon av Erik Werenskiold til "Harald Hårfagres saga", Snorre Sturlason, Kongesagaer, Kristiania 1899

  Kompetansemål K06:

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

  Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

  • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
  • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
  Emneord: Vikingtid
  Publisert 22. feb. 2019 12:08 - Sist endret 25. mars 2019 18:51