Velferdsstat og trygd

Hva er sammenhengen mellom trygd og velferdsstat?

Kort introduksjon i plenum 

Hva kan du allerede? Diskuter spørsmålene:

 1. Hva er økonomisk vekst?
 2. Betyr økonomisk vekst at alle får det bedre? 
 3. Hva er en velferdsstat?
 4. Refleksjon: Hva skjer hvis Norge slutter å være en velferdsstat?

I par

 1. Følg kildekritisk oppskrift for å granske kilden På veien mot Folketrygd. Vurder om kilden kan brukes til å finne ut hvordan velferdsstaten var i Norge etter 1945. 
 2. Gå til kildesamlingen: Studer overskrifter og ingress: Hvilke andre kilder tror dere kan brukes til å finne ut mer om velferdsstaten? 

Individuelt

Les artiklene "Trygghet og økt velferd" og "Velferdsordningene utvikles"

I plenum: Oppsummering av kilde og artikkel.

Skriv ned svarene.

 1. Hva var argumentene for å innføre en Folketrygd?
 2. Hvordan skulle Folketrygden finansieres?
 3. Hva er sammenhengen mellom folketrygd og velferdsstat?
 4. Hva er sammenhengen mellom velstand og velferd?
 5. Hva er forskjellen på det norske trygdesystemet og for eksempel det amerikanske?

Forslag til videre arbeid

Oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945

Det offentlige tok et ansvar for å bygge ut helsestell og skolevesen. Et spedbarn er på kontroll veies på Hamar helsestasjon i 1949. Foto: Normann/Domkirkeodden fotoarkiv

Kompetansemål K06: 

 • Elevene skal gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt): 

 • Elevene skal gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse. 
Emneord: Etter 1945
Publisert 13. mars 2019 12:11 - Sist endret 14. mars 2019 10:26