Kjærlighet i den norrøne verden (III)

Diskusjon og refleksjon

Oppgave 1

 1. Les artikkelen Makt og sex

Oppgave 2

a. Diskuter påstanden: "Menn i middelalderen hadde ikke følelser for kvinner".

b. Skriv ned argumenter for og imot. 

Oppgave 3

 1. Hva har dere lært om følelser?
 2. Hva kan dere bruke lærdommen om følelser til?
 3. Bør historikere skrive følelseshistorie?

Oppgave 4

 1. Lag et venn-diagram om form og innhold i kongesagaer og riddersagaer.

 2. Diskuter hvilken verdi disse to sagatypene har for oss i dag.

Tegning av Gerhard Munthe 1899. Eier: Nasjonalmuseet.

Kompetansemål K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Middelalder
Publisert 9. apr. 2019 12:10 - Sist endret 9. apr. 2019 16:14