Kald krig

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Del klassen i grupper på fire. Fordel de tre kildene på mindre grupper (par eller tre og tre). 1/4 av klassen utgjør ekspertgrupper og skal lede plenumsamtalen og supplere med kunnskap. De leser en eller to artikler. 

Resten av klassen jobber i par/treergrupper med hver sin kilde. Ingen av disse gruppene skal jobbe med mer enn en kilde.

A. Gruppene som jobber med en kilde hver

Kilde 1: Lunsj med Averell Harriman

Kilde 2: Avhoppere fra polsk skip

Kilde 3: Arrestert bak jernteppet

 1. Hva slags kildetype er dette?
 2. Hvem er opphavet til kilden?
 3. Når ble kilden skrevet?
 4. Nærlesning: Kan denne kilden brukes til å fortelle oss noe om den kalde krigen? I så fall: Hva?
 5. Skriv ned tre spørsmål dere har lurt på mens dere leste kilden eller som dere lurer på nå etter å ha lest den.
 6. Finn svaret på spørsmålene dere har stilt ved å søke i www.norgeshistorie.no sine artikler og kilder eller google. Vurder kildene dere får opp gjennom søk med et kildekritisk blikk, som vil si at dere avgjør; kildetype, opphav, når kilden er skrevet og om dere får svar på spørsmålene dere har stilt.

B. Ekspertgruppene:

1. Fordel artiklene mellom dere (les to artikler hvis du rekker det) og svar på de spørsmålene artikkelen du leser gir deg svar på:

Brobyggingspolitikk og vestvending

Nato-medlemskap og blokkpolitikk

Marshallplanen - fra skepsis til omfavnelse

 • Hva gikk brobyggingspolitikk ut på?
 • Hvorfor brister brobyggingspolitikken?
 • Hva er Truman-doktrinen? 
 • Hva er NATO og Atlanterhavspakten? 
 • Når ble Norge medlem av NATO?
 • Hva betyr "blokkpolitikk"?
 • Hva betyr "jernteppet" og hvem brukte begrepet først?
 • Hva var Marshallplanen og hvorfor var man skeptisk?
 • Hva har Marshallplanen med Norges forhold til NATO å gjøre?
 • Alle: Hvordan vil dere definere "kald krig"?

C. Etter friminuttet: Ekspertgruppene leder plenumsamtale:

 • Hva forteller kildene dere har lest om hvordan Norge ble trukket inn i den kalde krigen?
 • Ekspertgruppene stiller deretter spørsmålene de har svart på til klassen og klassen svarer. Det klassen ikke klarer å svare på, svarer ekspertgruppene på.

Forslag til videre arbeid: 

Lærer oppsummerer kronologisk og lager en tidslinje med sentrale begreper og hendelser på tavla. 

«Norske varer gjennom Marshall-hjelpen», til salgs i Steen og Strøm i Oslo, 1950. Foto: NTB Scanpix

 


Kompetansemål K06:

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver

 

Emneord: Verdenskrigene, Etter 1945
Publisert 8. mars 2019 16:55 - Sist endret 13. mars 2019 16:29