Arven fra vikingtiden

En introduksjon til vikingtid. Hvilke kilder til perioden finnes? Hvilke spor og trekk fra vikingtiden finner vi igjen i dagens samfunn?

Lærerveiledning

1. I plenum:

  1. Se på filmen under (3:00 min).
  2. Summer opp kjennetegn på vikinger som nevnes i filmen.
 

 

2. Individuelt

Gå til kildene til vikingtid. Hva slags type kilder finnes til vikingtiden? Hvilken kilde kunne du tenke deg å undersøke nærmere, og hvorfor? 

3. I plenum

a) Del ditt svar på oppgave 2

b) Diskuter arven fra vikingtiden:

  • I den korte filmen sies det: «Mange av ideene og kulturen vikingene tok med seg hjem, lever fortsatt i Skandinavia i dag.» Hvilke ideer og kulturelle element kan det være?

c) Diskuter:

  • Vikingskipene på Bygdøy sprekker. Vikingskipmuseets ansatte har slått alarm. Dersom ikke staten bevilger 20 millioner til ekstratiltak, kan man risikere at vikingskipene går i oppløsning. Spiller det noen rolle om vikingskipene blir ødelagt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Forslag til videre arbeid

Les artiklene:


Kompetansemål K06:

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

  • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
  • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
Emneord: Vikingtid
Publisert 22. feb. 2019 11:02 - Sist endret 25. mars 2019 15:11