Muntlig eksamen historie: verdenskrigene

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder om første og andre verdenskrig i Norge er samlet her.

Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge.

Scroll og finn et tema du synes er spennende og gjør et dypdykk der.

Problemstillinger

  • Hvilke virkninger fikk første verdenskrig for Norge?
  • Hvorfor ble Norge angrepet under andre verdenskrig?
  • Hvem tjente og hvem tapte på den andre verdenskrigen krigen?
  • Hvilke konsekvenser fikk andre verdenskrig?

Første verdenskrig. Norge en "nøytral alliert"

Første verdenskrig var et blodbad. Men Norge klarte å holde seg utenfor. De nordiske landene hadde ulik utenrikspolitisk plassering, med et pro-tysk og russer-skeptisk svensk kongehus, og et Danmark presset av den store, tyske naboen i sør. Norge var fremfor alt pro-britisk.

Blant annet fordi dronning Maud var engelsk prinsesse, regnet en med at Storbritannia, med sin flåte, ville støtte Norge i en eventuell konflikt. Men under første verdenskrig var de nordiske landene nøytrale og demonstrerte sin enhet blant annet gjennom de såkalte tre konger-møtene mellom svenske Gustav, danske Christian og norske Haakon i 1914 og 1917.

Artikler:

En selvstendig utenrikspolitikk

Nordmenn i første verdenskrig

Norge i verden – hvilket land var relevant?

Primærkilder:

Erklæring om nøytralitet

Brev fra ambassaden i Berlin

Hele Nordsjøen erklæres som krigsområde

Kontrabande - frakt av ulovlige varer

Skipet Bergensfjord i trøbbel

Virkninger av første verdenskrig

Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. 

I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi. Norges økonomiske vekst var imidlertid avhengig av verdensomspennende handelsforbindelser.

Den økonomiske depresjonen, som ble utløst av børskrakket på Wall Street i 1929, skapte langvarig høy arbeidsløshet i Norge i 1930-årene. Samtidig førte kriseårene med seg fornyelse og vekst. Mens resten av verdens skipsfart stagnerte, fant norske redere nye muligheter under motgangen. Ved utgangen av mellomkrigstiden hadde Norge verdens mest moderne handelsflåte, som sto for over 60 prosent av landets eksportinntekter.

Artikler:

Frihandel for fred

Norge i Folkeforbundet

Krisetid. De harde trettiåra

Verdenskrise og økonomisk omstilling

Primærkilder:

Sild og poteter

Skip med hvetemel senket

Dyrtidsdemonstrasjon i Sandnes i Sulitjelma. Sulitjelmabanen, 1917. Foto: ukjent/Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
Under første verdenskrig økte prisene og folk protesterte mot dyrtiden. Dyrtidsdemonstrasjon i Sandnes i Sulitjelma. Sulitjelmabanen, 1917. Foto: ukjent/Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket

Andre verdenskrig - angrepet på Norge

Det tyske angrepet 9. april 1940 brakte den europeiske storkrigen til Norge. Forsvaret var dårlig forberedt, og etter to måneders kamp måtte de norske styrkene kapitulere. Regjeringen og kongen flyktet i juni 1940 til Storbritannia, for å føre kampen for Norges selvstendighet videre derfra. Norge ble en ettpartistat med Nasjonal Samling (NS) som eneste lovlige parti. Okkupanten forsøkte å nazifisere norske samfunnsinstitusjoner. 

Artikler:

Hvorfor angrep Hitler Norge?

Nyordning og nazifisering

Primærkilder:

Varsler om angrepet på Norge

Oprop! Til de norske soldater og det norske volk!

Opprop til det norske folk

Elverumsfullmakten

Kongens nei

Kampen om Narvik

Motstand og samarbeid

De fleste nordmenn deltok aldri i aktivt motstandsarbeid. De fleste tilpasset seg okkupasjonen så godt de kunne. Andre samarbeidet åpent med tyskerne, uten at de nødvendigvis støttet nazismen. Det gjorde formodentlig brorparten av de om lag 40 000 norske kvinner og menn som ved frigjøringen var med i nazipartiet Nasjonal Samling. Og særlig de som vervet seg som norske frontkjempere for Nazi-Tyskland på Østfronten. I rettsoppgjøret som fulgte krigen, ble mer enn 49 000 nordmenn dømt for landssvik.

Artikler:

De norske frontkjemperne

Handelsflåten og Nortraship

Sjøfolkene i handelsflåten

Motstand

Kommunistenes sabotasje mot tyskerne

Primærkilder:

Brev til Quisling

Kirkens grunn

Motstandskampen til lærerne

Jødeneforfølgelsene i Norge

Etter 1933 flyktet ca. 500 000 mennesker fra Hitlers Tyskland. De fleste var jøder. Norge tok imot få jødiske flyktninger og var preget av en generell fremmedskepsis. Etter det tyske overfallet på Norge reddet de fleste politiske flyktningene seg til Sverige. Men mange jøder ble boende i Norge. De stolte på at de var kommet til et sikkert sted. Nesten halvparten av de jødiske flyktningene som i 1942 fortsatt var i Norge, ble deportert til Auschwitz.

Artikler:

Hitler-flyktninger i Norge

Deportasjonen av de norske jødene

Den endelige løsning på "taterplagen"

Primærkilder:

Inndragning av jøders formue

Kartlegging og registrering av jøder i Norge

Konsekvenser av andre verdenskrig

Konsekvensene av andre verdenskrig var omfattende. I en redegjørelse kan du gjerne sortere konsekvensene i sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold.

Artikler: 

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig

Fra Nygaardsvold til Gerhardsen

Gjenreisningen av Finnmark og Troms

Hvem tjente og tapte på krigen?

Andre verdenskrig som historisk bruddpunkt

Primærkilder:

Einar Gerhardsen om gjenreisningsårene

Film om rettsaken mot Quisling

Krigsforbryterkommisjonens arbeid

Amerikanske luftvernsraketter på Rustan i Asker, 1959. Foto: NTB scanpix
Erfaringene fra andre verdenskrig førte Norge inn i et forsvarssamarbeid gjennom NATO. Her ser vi amerikanske luftvernsraketter på Rustan i Asker, 1959. Foto: NTB scanpix

 

Emneord: Muntlig eksamen
Publisert 30. mai 2017 13:00 - Sist endret 6. nov. 2019 15:26