Muntlig eksamen historie: revolusjoner

Problemstillinger, korte artikler og primærkilder som kan brukes til å presentere revolusjoner er samlet her.

Revolusjon er en betegnelse brukt om raske og grunnleggende endringsprosesser i samfunnet. Historien har mange eksempler på hendelser som har ført til grunnleggende endringer og derfor gjerne omtales som revolusjoner.

Til en eksamen i historie om revolusjoner gjelder det å reflektere over hvorfor revolusjoner oppstår og hvilke konsekvenser de får. Du bør vite om ulike typer revolusjoner og kunne gjøre rede for hovedtrekk ved et utvalg revolusjoner.

For at en skal si at en hendelse har ført til grunnleggende endringer, bør du kunne si noe om konsekvenser innenfor sosiale, politiske, kulturelle, økonomiske og teknologiske felt i samfunnet. Sorter gjerne konsekvenser etter SPØKT. Et tips er også å tenke gjennom endringer på kort og lang sikt. Å kunne se lange linjer og sammenhenger over lange tidsspenn viser svært høy kompetanse i faget.

Problemstillinger

  • Sammenlikn jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjon.
  • Hva var sammenhengen mellom den amerikanske, den franske revolusjon og hendelsene i Norge i 1814?
  • Var 1814 en norsk revolusjon?
  • Hvilke konsekvenser fikk den industrielle revolusjon for næringsutvikling og sosiale forhold i Norge? 
  • Hva var årsakene til den industrielle revolusjon? 
  • Hva er en revolusjon? Noen eksempler.

Jordbruksrevolusjonen

Artikler:

Jordbruk - en ny levemåte

Fra jegere til bønder

Omveltning av samfunnet

Høvdingesamfunner vokser fram

Mennesker som jakter med spyd kan ofte sees i helleristninger fra oldtiden, men også i moderne fotografier, her av inuiter i Nord-Amerika. Gjennom størstedelen av menneskets historie har jakt vært en sikker levevei for mennesker verden over, også i vår tid. Foto: NTB scanpix
De første menneskene var jegere. Mennesker som jakter med spyd kan ofte sees i helleristninger fra oldtiden, men også i moderne fotografier, slik som her av inuiter i Nord-Amerika. Gjennom størstedelen av menneskets historie har jakt vært en sikker levevei for mennesker verden over, også i vår tid. Foto: NTB Scanpix

Politiske revolusjoner

Artikler:

Året 1814

Menneskeretter i standssamfunnet

Ideer om folkefrihet i Grunnloven

Riksforsamlingen på Eidsvoll: den moderne norske politikkens vugge

Primærkilder:

Jacob Aals dagbok fra 1814

Christian Fredriks dagbok fra 1814

Stortingsrepresentant Frederik Meltzers forslag til et norsk flagg i 1821, som ble vedtatt samme år. Opp til 1821 ble Dannebrog, med den norske løven i det øvre hjørnet, brukt som handelsflagg. Foto: Stortinget
Én av mange konsekvenser av revolusjonene på slutten av 1700-tallet og 1814: Stortingsrepresentant Frederik Meltzers forslag til et norsk flagg i 1821, som ble vedtatt samme år. Foto: Stortinget

Den industrielle revolusjon

Artikler:

Norge blir et industriland

Industrisamfunnet

Dagligliv og levekår

Fra stand til klasse

Modernisering og miljøbelastning

Primærkilder:

Fabrikktilsynsloven

Hjula veveri

Arbeiderminner - byliv

Arbeiderminner - fabrikktilsyn

Oscar Braaten - fabrikkjentene

Holmenkollbanen

Sporveiens åpning i Trondhjem

 

Ekofisk-feltet var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon og er, med sitt godt utbygde ledningsnett mot Storbritannia og Fastlands-Europa, et viktig knutepunkt for oljenæringa i den sørlige Nordsjøen. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0
Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0

En kjønnsrevolusjon

Artikler:

Kvinnerevolusjon i utdanning og arbeid

Kvinneemansipasjon

Primærkilder:

Stemmerett for kvinner - del 1

Stemmerett for kvinner - del 2

Stemmerett for kvinner - del 3

Emneord: Muntlig eksamen
Publisert 29. mai 2018 15:02 - Sist endret 11. des. 2019 14:27