Kjærlighet i den norrøne verden

Diskusjon og refleksjon - anbefales etter oppleggene En riddersaga fra middelalderen og Norrøn sagalitteratur

Innledning

Elevene lytter til lærer som forteller om den kulturhistoriske sammenhengen kildene fra denne uka ble til i.

Oppgave 1 individuelt

Lag et venn-diagram om form og innhold i kongesagaer og riddersagaer.

Oppgave 3 i par

 1. Ta en kikk på runepinnene som er funnet i Oslo og Bergen og utstilt på Kulturhistorisk museum.
 2. Les artikkelen Makt og sex.

Oppgave 3 i plenum

 1. Diskuter påstanden: "Menn i middelalderen hadde ikke følelser for kvinner".
 2. Skriv ned argumenter for og imot. Bruk både primærkilder og artikler til å underbygge argumentene dine. 
Tegning av Gerhard Munthe 1899. Eier: Nasjonalmuseet.

Kompetansemål K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 9. apr. 2019 12:10 - Sist endret 5. des. 2019 13:13