Njåls saga

Lag et bokomslag til den mest berømte islendingesagaen.

Lærerveiledning

Oppgave 1

Les kildeutdraget fra Njåls saga.

Oppgave 2

Lag et bokomslag til Njåls saga basert på det du har lest.

 • Bokomslaget må ha en tittelside og omtale av handlingen på baksiden.
 • Bruk gjerne gratisprogrammet Canva eller word.
 • Skriv ut omslaget og heng det opp i klasserommet.

Oppgave 3

Ha en uformell avstemning av hvilket bokomslag dere likte best basert på kriterier dere blir enige om.


  Kompetansemål i historie K06:

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

  Kompetansemål i norsk K06

  • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
  • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

  Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

  • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
  Emneord: Vikingtid og middelalder
  Publisert 13. juni 2019 11:16 - Sist endret 5. des. 2019 11:59