Konsekvenser av kristningen

På hvilke måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen?

Oppgave 1 - individuelt

I denne økta skal du lese artikler (sekundærlitteratur) og en primærkilde gjennom å bruke studieteknikk. Du får tekstene printet ut av lærer.

For hver tekst du jobber med må du:

 1. Studer teksten nøye ved hjelp av studieteknikk:
 • se på tittel
 • lese ingressen
 • lese alle overskriftene
 • legge merke til viktige fagbegrep
 1. Streke under ord og setninger du mener er sentrale med penn eller markeringstusj.
 2. Skrive et sammendrag med tre hovedpunkter.

Oppgave 2 i plenum

Som avslutning på økta kan klassen diskutere:

 1. Hva er forskjellen mellom en primærkilde og en artikkel?
 2. Vurder påstanden: «Folks hverdag forandret seg med innføringen av kristendommen»
 3. På hvilke andre måter ble det norske samfunnet påvirket av innføringen av kristendommen?
Selje kloster i Sogn og Fjordane. Foto: Willy Haraldsen / NTB scanpix

Kompetansemål K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 18. juni 2019 14:39 - Sist endret 22. nov. 2019 14:05