Frieri, ekteskap og allianser i norrøn tid

Diskusjon og refleksjon etter oppleggene Frieri, ekteskap og allianser og Jomfru Kristins reise til Spania.

Lærerveiledning

Oppgave 1- i par

 1. Finn frem og se på de to kildene dere har lest denne uka. Hva husker dere best? Skriv ned noen stikkord.
 2. Skriv ned argument for og imot påstanden: "Ekteskapet var en kontrakt der kvinner ikke hadde noe de skulle sagt". Bruk kildene til å underbygge argumentene dine.

Oppgave 2 - i plenum

Diskuter påstanden i oppgave 1b i plenum.

Lærer

Elevene lytter til lærer som forteller om den historiske og kulturhistoriske sammenhengen kildene fra denne uka ble til i.

Oppgave 3- i par

Når historikerne skriver historie, lager de spørsmål som de må bruke kilder fra fortiden til  å finne svaret på.

 1. Lag tre spørsmål om middelalderen som de to kildene kan brukes til å besvare.
 2. Lag to spørsmål om middelalderen som kildene ikke kan brukes til å besvare.
 3. Skriv spørsmålene ned på post-it lapper som samles inn og leses høyt (et utvalg). 

Oppsummering- i plenum

Hva har dere lært om kilder, kildekritikk og kildebruk denne uka?

Ingebjørg Håkonsdatters segl. På seglet står det: Ingiburgis dei gracia ducisse sweorum («Ingebjørg med Guds nåde hertuginne av Sverige»)

Kompetansemål K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 17. juni 2019 15:06 - Sist endret 5. des. 2019 13:12