Jomfru Kristins reise til Spania

Hvorfor dro kongsdatteren Kristin fra Tønsberg til Spania?

Lærerveiledning

Oppgave 1 - i par

 1. Snakk med en læringspartner: Hvilke egenskaper ville du sett etter hos en fremtidig partner i ekteskap?
 2. Les kildeutdraget fra Håkon Håkonssons saga om jomfru Kristin.
 3. Finn jomfru Kristins reise på et moderne kart. Hvor lang tid tror dere det ville tatt å reise denne veien slik Kristin gjorde? Hva sier Google?
 4. Hvorfor ville kongen av Spania gifte bort en av brødrene sine til kongsdatteren? 
 5. Hva tenker dere om beskrivelsene av jomfru Kristin? 

Oppgave 2 - i par

Kildegransking:

 1. Hva kan kilden fortelle om reising i middelalderen? 
 2. Hva annet kan du bruke kilden til å få vite noe om? 

Oppgave 3 - i par

 1. Velg et av skaldekvadene til Sturla Tordsson i teksten.
 2. Skriv ned noen kjennetegn på form og innhold i skaldekvadet.

Oppsummering

Oppsummering av oppgave 1-3 i plenum.

«Kristinas avreise til Spanien» er et historiemaleri av Nils Bergslien (1853–1928) hvor han tolker avreisen fra Tønsberg i 1257. Bildet henger i Tønsberg og Færder bibliotek i Tønsberg.

Kompetansemål i historie K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen i historie (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 13. juni 2019 13:45 - Sist endret 5. des. 2019 11:58