Erik + Ingebjørg = sant?

Hvordan foregikk frieri og giftemål blant samfunnseliten?

Lærerveiledning

Oppgave 1 - i plenum

Les kildeintroduksjonen til Erikskrøniken høyt i klassen. 

Lærer forteller litt om kong Håkon Magnusson og hans datter Ingebjørg Håkonsdatter.

Oppgave 2 - i par

Les kilden nøye: Erikskrøniken - jomfru Ingebjørg giftes bort

 1. Hvem handler kilden om? (Få med så mye informasjon som mulig – navn, titler, hvor levde de, hva slags nivå i samfunnet tilhørte de?)
 2. I vers to hylles kjærligheten. Er det noen motsetninger mellom dette idealet og det arrangerte ekteskapet mellom Ingebjørg og Erik?
 3. I kildeintroduksjonen står det at krøniker kan inneholde «overdrivelser, men ikke usannheter». Krøniken kunne ikke inneholde direkte usannheter fordi mange av personene som nevnes i teksten, eller deres nærmeste, levde da den ble laget. Hvordan kan du gå fram for å finne ut hva som er sant eller ikke?
 4. Se på original kildetekst. Teksten er skrevet på gammelsvensk. Hvor mange ord forstår du i det første verset?

Oppgave 3 - i plenum

 1. Gå gjennom svarene på spørsmålene i oppgavene to sammen.
 2. Diskuter: Kan medlemmer av kongefamilien i dag gifte seg med hvem de vil?
Erik Magnusson

Kompetansemål i historie K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen i historie (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Kompetansemål i norsk K06

 • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Kompetansemål i norsk etter fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 13. juni 2019 13:22 - Sist endret 5. des. 2019 11:59