Vikingr - utstillingen på KHM

Fikk du ikke booket plass på Kulturhistorisk museum? Her er et opplegg som kan kjøres uavhengig av museumspedagog.

Forarbeid før museumsbesøk

Dette opplegget tar en økt: Arven fra vikingtiden

Museumsbesøk, forarbeid for lærer

Dette opplegget kan gjennomføres av lærer uten museumspedagog. Opplegget tar omtrent 1 klokketime.

Dette må lærer ha skrevet ut og tegnet til elever på forhånd:

 1. Verdenskart med navn på landene
 2. Enkel strektegning av en mann og av en kvinne
 3. Et svarark (kan være blankt ark)

Museumsbesøk på utstillingen Vikingr

Elevene jobber i par eller i grupper på tre eller fire. For å kunne finne informasjon om gjenstandene kan eleven enten bruke heftet som ligger i utstillingen eller og bruke egen mobil å finne heftet digitalt: Oversikt og informasjon om gjenstandene.

Oppgave 1

a. Finn minst 5 gjenstander som kommer fra andre land enn Norge og plasser hvor de kommer fra på kartet dere har fått utdelt. For å få vite hvor gjenstandene opprinnelig kommer fra les her: Oversikt og informasjon om gjenstandene

Oppgave 2

a. Finn 3 gjenstander i de forskjellige montrene som kan knyttes til kjærlighet/ekteskap/allianser. Begrunn svaret.

b. Finn 3 gjenstander i de forskjellige montrene som kan knyttes til konflikt/krig. Begrunn svaret.

c. Finn minst 1 gjenstand som kan knyttes til religion.

Oppgave 3

a. Tegn på kvinnen 3 gjenstander du finner i montrene.

b. Tegn på mannen 5 gjenstander du finner i montrene.

c. Reflekter og diskuter: Hvorfor har vi flere gjenstander som tilhører menn enn kvinner?

Oppgave 4

a. Hva synes dere er den vakreste eller mest oppsiktsvekkende gjenstanden i utstillingen?

b. Hva kan vi vite temmelig sikkert om denne gjenstanden?

c. Hvilken betydning/bruksområder tror du gjenstanden har hatt?

Oppgave 5

a. Gå til runesteinen og studer bokstavene. Kan dere tyde noen?

b. Finn ut hva som står der ved å lese her: Oversikt og informasjon om gjenstandene

 

Lærer samler inn oppgavesvarene til elevene, som brukes i oppsummering i neste økt.

Etterarbeid

Forslag til etterarbeid og arbeid med kildetolkning i neste økt:

 1. Oppsummering av elevsvar i plenum
 2. Les artikkelen: Runene - det første skriftspråket
 3. Diskuter påstanden "Gjenstander som kilder gir oss mer informasjon om fortidens mennesker enn tekst". Lærer skriver argumentene på tavla.
Gjermundbuhjelmen har trolig tilhørt en effektiv og dødbringende kriger. Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum / UiO.

Kompetansemål K06:

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
 • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 13. juni 2019 14:25 - Sist endret 5. des. 2019 13:35