Vikingene og førkristen tro

Hvordan begravde vikingene sine høvdinger? Les en øyenvitnekilde til en vikingbegravelse. 

Lærerveiledning + anbefalt lesning for lærer før økta: Førkristen tro

Oppgave 1 -i plenum

 1. Les kilden Ibn Fadlans reisebeskrivelse høyt i klassen.
 2. Hva forteller kilden om tro i norrøn tid?
 3. Hva forteller kilden om religionsutøvelse og ritualer?

Oppgave 2 - individuelt

Vurder kilden kildekritisk:

 1. Når er kilden skrevet?
 2. Hvem har skrevet kilden?
 3. Hva slags type kilde er dette?
 4. Vurder troverdigheten i det som fortelles.
 5. Kan du bruke denne kilden til å få vite noe om nordmenn i vikingtiden?

Gå igjennom svarene i plenum.

Oppgave 3 - i plenum:

I denne oppgaven skal du vurdere påstandene under.

Alle reiser seg og samler seg midt i klasserommet. Lærer leser opp en og en påstand. Høyre i klasserommet = ja, venstre = nei. Gå til ja- eller nei-siden av klasserommet beroende på om du er enig eller uenig i påstanden. Vær forberedt på å begrunne ditt standpunkt ved å referere til kildene eller artikkelen.

 • Vikingtidens begravelsesritualer har flere likhetstrekk med kristne begravelsesskikker.
 • Dyr og mennesker ble ofte ofret i vikingtiden.
 • Reiseskildringer er troverdige kilder.
 • Sex var tabu i det norrøne samfunnet.
 • Ibn Fadlans reisebeskrivelse forteller om samfunnsdeling/hierarki.
 • Ibn Fadlans reisebeskrivelse er en god kilde til å forstå førkristne mennesker.
Tegning av en gravhaug
Gravhauger i landskapet stammer fra førkristen tid. Forarbeid til illustrasjon av Erik Werenskiold til "Harald Hårfagres saga", Snorre Sturlason, Kongesagaer, Kristiania 1899

  Kompetansemål K06:

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

  Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

  • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
  • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
  Emneord: Vikingtid og middelalder
  Publisert 22. feb. 2019 12:08 - Sist endret 5. des. 2019 13:14