Vikinger og vennskap

Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?

Lærerveiledning

Oppgave 1 -  i plenum

Reflekter i fellesskap: Hvorfor er vennskap viktig for dere?

Oppgave 2 -  i par

Les kilden Håvamål og noter hva kilden forteller om vennskap.

Kilden er et dikt - reflekter over om kilden/diktet kan brukes til å gi oss fakta om datidens mennesker.

Oppgave 3 -  individuelt

Les artikkelen «Den vennlige vikingen»

Hva lærte du av å lese artikkelen? Skriv ned minst tre punkter. 

Oppgave 4 -  i plenum

Oppsummer og diskuter:

  • Hvorfor var vennskap viktig for vikingene? 
  • Hva er likt og ulikt sammenliknet med deres syn på vennskap?
  • Var vikingene grunnleggende annerledes enn oss?
Tegning av tre menn på ei ski
Tre menn på ett par ski. Torodd og følgesveinen hans på ski med Arnljot Gelline. Forarbeid til illustrasjon av Halvdan Egedius til "Olav den helliges saga" i praktutgaven av Snorre Sturlasons Kongesagaer utgitt i 1899. Foto/eier: Nasjonalmuseet.

Kompetansemål K06:

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
  • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
  • forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn

Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

  • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekår
  • utforske historie ved å stille spørsmål og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
Emneord: Vikingtid og middelalder
Publisert 21. feb. 2019 17:18 - Sist endret 5. des. 2019 13:15