Klassesamfunnet

Hva er et klassesamfunn og hvordan var klassesamfunnet i perioden 1850-1950? 

1. I par - to og to:

Gå til kildene Oscar Bråthen fabrikkjentene og På besøk hos fabrikkeier Halvor Schou.

Kildene er eksempler på beskrivelser av hjemmet, hverdagen og livet til personer som tilhører ulike "klasser".

Les en kilde hver. Les teksten nøye og forbered en gjengivelse av innholdet til din læringspartner. Ta gjerne med det som for deg er interessante detaljer.

2. I par to og to:

 1. Fortell hverandre om innholdet i kildene dere har lest.
 2. I fellesskap fyller dere ut et venn-diagram på ark eller PC. Emnet for venn-diagrammet er hjem, hverdag, liv. Fyll inn både forskjeller og likheter.
 3. Vurder kildenes opphav: Hvem har skrevet dem, når og hvorfor? Synes dere det er troverdige kilder? Hvorfor / hvorfor ikke?

3. Oppsummering i plenum:

Diskuter i klassen:

 • Hvilke klasser beskriver de to kildene? Hva kjennetegner de ulike klassene? 
 • Hva forteller kildene om klassesamfunnet?

Forslag til videre arbeid:

 • Les artiklene
 •  Basert på kildearbeidet og artiklene, skriv ned en definisjon av klassesamfunnet. 
 • Lag innledningen til en presentasjon om klassesamfunnet i Norge 1850-1950 som inneholder en kort beskrivelse av hva slags kilder og litteratur du vil bruke.
Beierbrua. "Fabrikkjentene", laget av billedhugger Ellen Jacobsen. Foto: Glen H. Widing. Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Kompetansemål: 

 • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

Relevant for "store spørsmål" i fagfornyelsen (ikke vedtatt):

 • Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? 
 • Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag, skapt og fordelt rikdom og ressurser? 

Kompetansemål i fagfornyelsen:

 • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjon til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtida
Emneord: 1800-tallet, Mellomkrigstid, Industrialisering
Publisert 19. feb. 2019 16:07 - Sist endret 22. feb. 2019 15:59